Je prŽsente certains rŽsultats dÕun mŽmoire de mastre 2 soutenu en 2009 ˆ lÕUniversitŽ Paris 8 en musicologie sous la direction de Jo‘l Heuillon. Dans une premire Žtape, je donnerai lÕindex des noms de lÕÇ Harmonie Universelle È du Pre Marin Mersenne[1], de faon gŽnŽrale et pour chacun des livres de lÕÇ Harmonie Universelle È.

La rŽfŽrence essentielle est la rŽŽdition en fac-simile du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965, de lՎdition parisenne chez Cramoisy de 1636 de lÕÇ Harmonie Universelle È et sa version numŽrisŽe que la Ç School of Music, Indiana University È a mise sur son site des Ç TraitŽs Franais sur la Musique È http://www.chmtl.indiana.edu/tfm.

Une seconde rŽfŽrence est la thse de ThŽodora Psychoyou[2] et plus particulirement son second volume, qui mÕa permis de complŽter ces rŽsultats.

LÕindexation reprendra le sommaire reconstruit suivant :

(P) Premire PrŽface au Lecteur de [-f.Air-] ˆ [-f.Avir-], Table des Propositions des dix-neuf Liures de l'Harmonie Vniuerselle de [-f.Pir-] ˆ [-f. PPPPiiijv-]; Table des XIX. liures de Musique de [-f.Tir-] ˆ [-f.Tviv-]

(A) Livres des mouvements

A.             DŽdicace et PrŽface au Lecteur de [-f.air-] ˆ [-f.aiiijr-]

A.1.          Livre premier de la nature et des proprietez du son de [-1-] ˆ [-84-]

A.2.          Livre second des mouvemens de toutes sortes de corps de [-85-] ˆ [-156-]

A.3.           Livre troisiesme du mouvement, de la tension, de la force, de la pesanteur, et des autres proprietez des chordes Harmoniques, et des autres corps. de [-157-] ˆ [-228-]

A.a.           TraitŽ de Mechanique des poids soustenus par des puissances sur les plans inclinez ˆ l'Horizon [-i-] et [-ii-] et de [-1-] ˆ [-36-]

(B) Livres de la voix et des chants

B.              DŽdicace et PrŽface aux Livres de la voix et des chants de [-f.air-] ˆ [-f.aivv-]

B.1.           Livre premier, de la voix, des parties qui servent ˆ la former, de sa definition, de ses proprietez, et de l'OŸye. de [-1-] ˆ [-88-]

B.2.           Livre second, des chants de [-88-] ˆ [-180-]

(C) Livres des Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes et de la Composition

C.              DŽdicace et prŽface aux traitŽs des consonances É de [-f.air-] ˆ [-f.aviv-]

C.1.           Livre premier, des consonances de [-1-] ˆ [-112-]

C.2.           Livre second des dissonances de [-113-] ˆ [-140-]

C.3.           Livre troisiesme des Genres, des Especes, des Systemes, et des Modes de la Musique de [-141-] ˆ [-196-]

C.4.           Livre quatriesme de la composition de musique de [-197-] ˆ [-282-]

C.5.          Livre cinquiesme de la composition de musique de [-283-] ˆ [-290-], puis [-191-] (=[-291-]) ˆ [-222-] (=[-322-]), et de [-323-] ˆ [-330-]

C.6.           Livre sixiesme de l'art de bien chanter. de [-331-] ˆ [-332-], puis de [-133-] (=[-333-]) ˆ  [-140-] (=[-340-]), et de [-331-] ˆ [-358-], et de [-363-] (=[-359-]) ˆ [-366-] (=[-362-]) et enfin de [-363-] ˆ [-440-]

(D) Les 6 livres des instrumens.

D.             DŽdicace et PrŽface aux traitŽs des instruments de [-f.aijr-] ˆ [-f.aiiijv-]

D.1           Livre premier des instruments de [-1-] ˆ [-44-]

D.2            Livre second des instruments ˆ chordes de [-45-] ˆ [-92-], puis de [-85bis-] ˆ [-91bis -] puis de [-93-] ˆ [-100-]

D.3.          Livre troisiesme des instrumens a chordes de [-101-] ˆ [-176-]

D.4.          Livre quatriesme des instrumens ˆ chordes de [-177-] ˆ [-224-]

D.5.          Livre cinquiesme des instrumens a vent. de [-225-] ˆ [-308-]

D.6.          Livre sixiesme des orgues de [-f.a1r-] ˆ [-f.a2v-] et de [-309-] ˆ [-412-]

(E) Le septiesme livre des instrumens de Percussion. de [-1-] ˆ [-79-]

(F) Le huitiesme livre de l'utilitŽ de l'harmonie. de [-1-] ˆ [-68-]

(G) Nouvelles observations physiques et mathŽmatiques. de [-1-] ˆ [-28-]

1.1      Index General des Noms

Cet index gŽnŽral des noms citŽs dans lÕHarmonie Universelle se prŽsente sous la forme suivante. Les noms usuels sont en gras. Les diffŽrentes orthographes de ces noms ou les noms utilisŽs par Marin Mersenne figurent entre parenthses en caractres normaux. Les index correspondent ˆ la Table des Matires prŽcŽdente.

De faon Žvidente, ˆ la ligne correspondant ˆ Aristote, B.1. [-19-]-[-23-] signifie que lÕon trouve Aristote dans toutes les pages [-19-], [-20-], [-21-], [-22-] et [-23-] du Livre premier, de la voix, des parties qui servent ˆ la former, de sa definition, de ses proprietez, et de l'OŸye.

JÕutilise lÕordre alphabŽtique usuel. Pour les noms ˆ particule, Charles dÕAmbleville, par exemple, est ˆ la lettre A, par contre Gabriel de La Charlonye ou Claude Le Jeune sont ˆ la lettre L. Je retiens cependant certaines orthographes modernes comme Girard Desargues ˆ la place de Girard Des Argues, citŽ par Marin Mersenne.

Il mÕa fallu parfois interprŽter et choisir. Par exemple, Marin Mersenne cite les commentaires du Ç Pre Baptiste È sur les vases de Vitruve. Il est fort probable quÕil sÕagisse du Pre LŽon Battista Alberti qui a traduit en italien le Ç De Architectura È de Vitruve et qui a fortement contribuŽ ˆ la connaissance de Vitruve dans lÕEurope de la Renaissance.

Chaque nom comporte un lien avec une courte biographie, gŽnŽralement prise dans Wikipedia et, quand il y a lieu, les ouvrages citŽs par Marin Mersenne dans une Ždition ancienne quÕil a pu consulter, gŽnŽralement pris dans le Catalogue de la Bibliothque National de France. Je citerai les sources dans tous les autres cas. JÕajoute ˆ ces notes les contextes des citations avec les propositions dans lesquelles elles interviennent, contextes issus de la version numŽrisŽe de lÕUniversitŽ dÕIndiana. Je mets enfin le nombre total des citations pour un nom donnŽ et si le nom constitue une entrŽe du Dictionnaire de la Musique et des Musiciens, le New Grove. LÕensemble de ces donnŽes permet dՎtablir des statistiques, qui sont dans le corps du mŽmoire.

 

A

 

Aelian, Claudius (Elien le Sophiste) : A.1. [-36-], B.1. [-53-]

Afranio degli Albonesi (Afranius Albonesius) : D.5. [-305-]

Agricola, Georgius (ou Agricola) voir Georg Pawer.

Albert le Grand (Albrecht von BollstŠdt) : P. [-f.Aijir-], B.1. [-59-]

Alberti, Leon Battista (Pre Baptiste) : F. [-34-], F [-36-]

Alcman : C.6. [-387-]-[-388-]

Alcuin (Flaccus Albinus) : E. [-2-]  

Aldorise, Prosper (Prospero Aldorisius) : B.1. [-63-]

Alexis, saint: C.6. [-357-], E. [-58-]

Alipius (Alypius) : C.4. [-252-]

Ambleville, Charles dÕ : C.6. [-422-]

Ambrogio degli Albonesi (Theseus Ambrosius Albonesius, ThŽsŽe Ambroise) : D.5. [-305-]

Ambrosius, Aurelius (Ambroise de Milan) : C.1. [-40-]

Amphion : C.5. [-325r-], D.3. [-172-], E. [-63-]

Anacreon (le Chantre, le vieillard de TŽos) : B. [-f.aivv-], B.2. [-105-], C.6. [-376-],

C.6. [-388-], C.6. [-391-]

Anaxagore de Clazomnes : A.1. [-30-], D.2. [-77-]

Antipater de Sidon : C.6. [-386-]

Apelle : B.2. [-104-]  

Apollon : B.2. [-143-], C.4. [-215-], E. [-63-], G. [-2-], G. [-47-]

Apollonius de Perga (Apollonius de Perge, Pergaeus) : B.1. [-35-], D.6. [-408-], F. [-15-],

F. [-20-], F. [-32-], F. [-64-]

Apollonius de Tyane (Apollonius Thianien) : B.1. [-52-]-[-53-]

Arbeau, Thoinet (de son vrai nom Tabourot Jehan anagramme de Thoinet Arbeau) : E. [-55-]

Archimde de Syracuse : A.2. [-152-], A.a. [-1-], A.a. [-3-], A.a. [-9-]-[-10-], B.1. [-32-], C.1. [-24-], D.6. [-408-], E. [-21-]-[-22-], F. [-15-], F. [-20-], F. [-33-], F. [-61-], G. [-6-]

Architas de Tarente (Archytas) : P. [-f.PPPiijr-], D.2. [-70-], D.2. [-73-], D.2. [-75-],

D.4. [-226-], D.6. [-408-]

Argues, Girard des voir ˆ Girard Desargues.

Arion de Methymne : C.6. [-383-], C.6. [-441-]

Ariosto, Ludivico (LÕArioste) : E. [-2-], G. [-64-]

Aristarque de Samos : P. [-f.Aiv-], A.2 [-138-], A.2. [-142-]

Aristide Quintilien : B.1. [-77-], C.1. [-76-], C.6. [-375-], C.6. [-401-], C.6. [-403-]

Aristophane : C.6. [-380-], C.6. [-391-]

Aristote le Stagirite : P. [-f.Piiijr-], A.1. [-27-], A.1. [-30-]-[-31-], A.1. [-33-]-[-34-],

A.1. [-36-], A.1. [-53-], A.1. [-67-], A.1. [-72-], A.3. [-198-]-[-199-], A.3. [-203-]-[-204-], A.3. [-228-], B. [-f.aivv-], B.1. [-2-], B.1. [-17-], B.1. [-19-]-[-23-], B.1. [-25-],

B.1. [-60-]-[-62-], B.2. [-98-], C.1. [-11-], C.1. [-42-]-[-43-], C.1. [-51-], C.1. [-82-],

C.2. [-134-], C.6. [-354-], C.6. [-364-], D.2. [-71-], D.4. [-208-]-[-209-], E. [-32-], E. [-35-],

F. [-4-], F. [-11-]-[-13-], F. [-20-], F. [-25-], F. [-47-], G. [-25-]

Aristoxene de Tarente : P. [-f.PPPiijr-], C.1. [-76-], C.2. [-115-], C.2. [-132-], C.3. [-172-], C.3. [-182-], C.5. [-192- <recte 292>-], D.1. [-9-], D.1. [-37-], D.1. [-41-], D.2. [-49-],

D.2. [-56-]-[-61-], D.2. [-67-], D.2. [-70-]-[-75-], D.2. [-91bis-], F. [-35-]

Arriaga, Roderigo de : A.1. [-74-]

AsclŽpiade : P. [-f.PPPijr-], C.6. [-382-], C.6. [-387-]-[-389-]

Asclepios : E. [-78-]

Athanase, saint (Athanase d'Alexandrie) : P. [-f.PPPPiijv-], C.1. [-32-], E. [-46-],

E. [-68-]-[-69-]

Athenaeus (Athenee) : B.2. [-161-], D.3. [-172-]

Auguste (Caius Octavius Thurinus ˆ sa naissance ou Octave ou Octavien, Imperator Caesar Divi Filius Augustus ˆ sa mort) : E. [-2-]  

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : B.2. [-180-], C.1. [-15-],

C.1. [-17-], C.1. [-29-]-[-30-], C.1. [-33-], C.1. [-49-], C.1. [-83-]-[-84-], C.5. [-324r-],

C.6. [-375-], C.6. [-423-]-[-430-], E. [-46-], F. [-11-], F. [-14-], F. [-26-]

Auvergne, Guillaume dÕ, voir Guillaume dÕAuvergne.

Aux-Couteaux, Artus (Hautcousteaux) : C.6. [-347-]

Averros (Abu'l-Walid Muhammad ibn Rouchd, Ibn Ruchd) : A.1. [-51-]

Azor, Juan (Joannis Azorius) : E. [-47-]

 

B

 

Bacchius lÕAncien : C. [-f.aiiijr-], C.3. [-142-], C.4. [-252-], C.6. [-403-], C.6. [-423-],

F. [-2-]

Bacon, Francis, Baron de Verulam, vicomte de St Albans : A.1. [-68-],  B.2. [-159-],

D.5. [-228-]

Ba•f, Jean Antoine de (Jean Anthoine) : C.6. [-377-], C.6. [-385-], C.6. [-388-]-[-389-],

C.6. [-393-], C.6. [-419-], C.6. [-432-], C.6. [-442-], E. [-61-], E. [-63-]-[-64-]

Ballard, Pierre I : P. [-f.iir-], C.6. [-422-], D.2. [-96v-]

Ballard, Robert I : E. [-61-]

Ballard, Robert II : C.5. [-324v-], D.2. [-86bis-], D.6. [-392-]

Baptiste, Pre, voir Leon Battista Alberti.

Barbaro, Daniel (Daniel Barbarus) : F. [-2-]

Barberini, Francesco (Cardinal Barberin) : D.4. [-216-], D.4. [-227-], D.5. [-308-], E. [-58-]

Baronius, CŽsar : C.4. [-254-]

Barre, Pierre III Chabanceau de la, voir ˆ Chabanceau de la Barre.

Baryphonus, Henricus (Heinrich Pipegrop, Pipgrop, Pipgroppe) : G. [-27-]

Basset, Jehan : D.2. [-76-], D.2. [-89bis-]-[-90bis-]

Beaugrand, Jean de (dit le GŽostaticien) : P. [-f.Aviv-], F. [-59-], F. [-61-]

Beaulieu, Girard de : P. [-f.Avv-]

Bede (B¾da, Beda, le VŽnŽrable) : C.6. [-430-], E. [-2-]  

Belleville, Jacques de Montmorency de : C.6. [-391-]

Belon, Pierre : A.1. [-37-]

Bene, Alphonse del : B.1. [-77-]

Benoit VIII (Teofilatto) : C.4. [-254-]

Benoist, Jean (non identifiŽ) : C.2. [-117-]

Berenger de Tours : C.4. [-254-]

Bertaut, Blaise (Berthod) : A.1. [-72-]

Besson, Jacques : G. [-9-] 

Biancani, Giuseppe (Joseph Blancanus) : A.1. [-56-]-[-57-]

Blanc-Rocher, Charles Fleury de, voir Fleury de Blanc-Rocher.

Blasco de  Lanuza, Vicencio : E. [-46-]

Bocan voir Jacques Cordier.

Boderie, Guy Lefvre de la, voir ˆ Lefvre de la Boderie.

Bodin, Jean : F. [-48-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) : C.1. [-31-],

C.3. [-143-], C.4. [-252-], C.6. [-367-], C.6. [-392-], C.6. [-425-], D.2. [-65-], D.5. [-308-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset, Boisset) :

P. [-f.PPPijr-], B. [-f.aivv-], B.1. [-9-], B.2. [-130-], C.3. [-156-], C.4. [-200-], C.4. [-245-], C.6. [-356-], C.6. [-363-]-[-364-], C.6. [-411-], D.2 [-92-]-[-91bis-], D.3. [-143-], D.3. [-147-], E. [-63-]

Boissard, Jean-Jacques : A.3. [-214-]

Boni da Cortone, Giovanni Battista (Jean-Baptiste de Bonis de Cortone: D.4. [-215-]

Bosio, Antonio : P. [-f.Avir-]

Botero, Giovanni (Boterus) : A.1. [-37-]

Bouchard, Jean-Jacques : D.4. [-216-]

Boulenger, Jules-CŽsar (Bullenger) : B.2. [-161-]

Boulliau, Isma‘l, (Isma‘l Boullian, Isma‘l Bullialdus) : D.6. [-384-]

Bouzignac, Guillaume (ou Bousignac) : E. [-63-]

Braschane, duc de : voir Paolo Giordano II Orsini, duc de Bracciano

Briceno, Luis de (Seigneur Louys) : D.2. [-96v-]

Brutus Albinus,  Decimus Junius : A.1. [-37-]

Bryennius, Manuel (Manouel Bryennios) : C.1. [-76-]

Bucquoy, Charles-Bonaventure de Longueval de : F. [-67-]

Buisson, Etienne du, voir Etienne Houzelot.

Burchard de Worms (Ivo Burchard) : E. [-2-]  

Bullenger, Jules-CŽsar, voir Boulenger).

Busbecq, Ogier Gislen de (Auger Ghislain de Busbeque, Augerius Gislenius Busbequius) : D.3. [-131-]

Buteo, Johannes (Jean Buteo, Jean Borrel) : F. [-49-]

Buttet, Claude (Claude Butet) : C.6. [-430-]

 

C

 

Caccini, Giulio Romolo (Giulio Romano, Jules Caccin, le Romain) : C.6. [-357-]-[-358-] 

Caignet, Denis : B.2. [-96-]

Calixte III (Alfonso Borgia) : E. [-47-]

Callier, Raoul </span>: C.6. [-393-]

Cambyses II : A.1. [-37-]

Canterus, Gulielmus (Willem Canter) : C.6. [-406-]

Capella, Martianus (Minneus Felix) : C.6. [-375-], C.6. [-424-]

Capugnano, Girolamo Giovannini da : A.1. [-54-]

Cardan, JŽr™me (Gerolamo Cardano, Hieronymus Cardanus) : A.2. [-124-], A.a. [-11-]

Carillo, Martin : E. [-46-]

Cassiodore (Flavius Cassiodorus Magnus Aurelius Senator) : D.5. [-308-]

Catulle (Catule, Caius Valerius Catullus) : C.6. [-385-]

Caurroy, Franois-Eustache du : P. [-f.Aviv-], P. [-f.PPPir-], P. [-f.PPPiv-], B.1. [-9-],

B.2. [-96-], C.3. [-155-], C.3. [-176-], C.4. [-205-], C.4. [-247-], C.4. [-262-], C.4. [-265-], C.4. [-279-], C.4. [-281-], C.5. [-283-], C.5. [-218-] (=[-318-]), C.5. [-221-] ([-321-]),

C.6. [-344-]-[-347-], C.6. [-363-], E. [-61-]-[-62-], E. [-65-]

Caux, Salomon de : D.6. [-321-], D.6. [-390-]

Cavalieri, Bonaventure (Reuerend Pere Bonauenture Iesuate) : F. [-32-], F. [-34-]

Cavelat, Denise : B.2. [-96-]

Celsus, Aulus Cornelius (Celse) : B.1. [-45-] 

Censorinus, Grammaticus (Censorin) : G. [-26-]  

Cerone, Pietro : B.2. [-96-], C.4. [-266-], C.4. [-281-], C.5. [-283-],

C.5. [-216-] (recte [-316-]), C.6. [-422-]-[-423-]

Chabanceau de La Barre, Pierre III : C.5. [-324v-], D.3. [-163-], D.6. [-391-]-[-392-]

Champion, Thomas (dit Mithou) : P. [-f.Aviv-] 

Champion de la Chapelle, Jacques : P. [-f.Aviv-] 

Champion de Chambonniere, Jacques : P. [-f.Aviv-]

Chancy, Franois de (Chansi) : B. [-f.aivv-], C.6. [-363-], D.2. [-88bis-], D.2. [-94-]

Chapelas, Pierre de : C.6. [-442-]

Charlemagne (Charles le Grand, Carolus Magnus) : A. [-f.aijv-], E. [-2-]  

Charles de Habsbourg (Charles-Quint) : E. [-46-], B.1. [-57-]

Charles IX de France : A. [-f.aijv-], E. [-63-]

Chemin, Etienne du : A. [-f.aivv-], B.2. [-180-], C.6. [-393-], C.6. [-417-]

CicŽron (Marcus Tullius Cicero) : B.2. [-103-], C.6. [-363-], C.6. [-404-]

Claude Le Jeune (Claudin), voir ˆ Le Jeune

Clau, Christopher (Christoph SchlŸssel, Christophorus Clavius) : F. [-24-], F. [-60-]

ClŽment d'Alexandrie (ClŽment Alexandrin) : P. [-f.Avv-], A.1. [-55-]

Cleomedes : A.1. [-36-]

Coffin, Claude : C.5. [-218-]

Coignet, Michel : F. [-39-], F. [-64-]-[-65-]

Colomna, Ambroise (Giovanni Ambrogio Colonna) : D.2. [-96v-]

Colomna, Fabius (Fabio Colonna, dit Linceo) : P. [-f.PPiiijr-], C.2. [-117-],

C.3. [-167-]-[-170-], D.2. [-75-], D.6. [-343-]

Comes, Natalis (Natale Conti, No‘l Conti, No‘l le Conte) : D.5. [-228-]

Condrochus (non identifiŽ) : B.1. [-46-]

Constantin VII PorphyrogŽnte : D.5. [-308-]

Constantin, Louis : C.4. [-201-], D.3. [-106-]

Copernic, Nicolas (Mikołaj Kopernik, Nicolaus Copernicus) : A.1. [-84-], A.2. [-104-],

G. [-1-]

Cordier, Jacques (Bocan, Bocham, Bocquain, Bocquam, Boucan) : C.4. [-201-], D.1 [-11-], D.2. [-94-], D.3. [-106-], D.5. [-267-]

Cornu, non identifiŽ : C. [-f.avv-], D.6. [-335-], D.6 [-346-]

Courville, Joachim Thibault de (Cornille) : P. [-f.Avv-], F. [-64-]

Cousu, Antoine de (du Cousu) : P. [-f.Aviv-], C. 5. [-200-] (recte [-300-]), C.6. [-422-]

Cramoisy, SŽbastien : P. [-f.iir-], P. [-f.Aviv-]

Crantzius, Albert, voir Albrecht Krantz.

Cratinus : C.6. [-389-]

Cusa, Nicolas de (Nicolas de Cues, Nicolas Krebs, Nicolas Chrypffs, Nicolas de Cusa, Nicole de Cuse) : F. [-16-], G. [-9-]

 

D

 

Dandino (Dandinus), Girolamo : A.1. [-55-]

Daniel (non identifiŽ) : C.4. [-200-]

Dante Alighieri (Durante degli alighieri) : E. [-2-] 

Darius Ier (Darius le Grand) : A.1. [-37-]

David (Roi dÕIsrael) : C.6. [-393-], D.3. [-169-], D.3. [-175-], F. [-11-], F. [-47-]

Demetrius (DŽmŽtrios de Phalre) : G. [-2-]

Demetrius Triclinius (Triclinien) : C.6. [-405-]-[-406-]

Democrite dÕAbdre : A.1. [-6-], A.1. [-9-], A.1. [-31-], D.1. [-4-], D.4. [-210-], D.6. [-397-], E. [-38-], F. [-13-] 

Demosthene : B.1. [-45-], C.6. [-404-], F. [-8-], F. [-11-]

Demurat, Antoine (Antoine de Mura) : P. [-f.Avv-]

Denis de Paris (Saint Denis, Dionysius) : F. [-23-]

Denys Halicarnasse (Denis dÕHalicarnasse) : C.6. [-403-]-[-404-], F. [-8-]

Denys, Jean (Jean Denis) : D.3. [-159-]

Desargues, Girard (Des Argues) : P. [-f.PPPiv-], C.6. [-331-]

Didyme (Didymus, Didymos ho mousikos) : C.5. [-325v-], D.2. [-58-], D.2. [-70-]-[-71-], D.2. [-73-], D.2. [-75-]

Diocles : D.6. [-408-]

Diomedes Grammaticus : C.6. [-392-], C.6. [-405-]

Dion, Cassius, (Lucius Claudius Cassius Dio) : E. [-2-]  

Diophante d'Alexandrie : F. [-49-], F. [-60-], F. [-64-]

Does, Johan van der (Janus Dousa) : A.1. [-37-]

Domitien : D.4. [-185-]

Donati, Ignazio (Ignace Donat) : C.6. [-358-] 

Doni, Jean-Baptiste (Dony, Giovanni Battista Doni) : P. [-f.PPPPiijr-], B. [-f.aivv-],

C.5. [-191-], C.5. [-325r-]-[-325v-], D.4. [-216-], D.5. [-308-], E. [-58-], G. [-27-]

Dorat, Jean, (Jean Dinemandi, dit d'Aurat, Auratus) : C.6. [-432-]

Douaren, Franois (Franciscus Duarenus) : E. [-2-]  

Dousa, Janus, voir Johan van der Does.

Durand, Pierre : B.1. [-77-]

 

E

 

Edouard Ier Farnse : C.6. [-357-] 

Emery ou Mederic (non identifiŽ) : D.3. [-159-]

Ephestion (Hephaistion d'Alexandrie) : B.2 [-180-], C.6. [-375-], C.6. [-389-]-[-391-],

 C.6. [-405-]-[-406-], C.6. [-430-]

Epicure : A.1. [-6-], A.1. [-31-], D.6. [-397-], F. [-13-] 

Eratosthene : D.2. [-70-], D.2. [-73-], D.2. [-75-], F. [-2-]

Euclide : A.2. [-127-], A.a. [-17-], A.a. [-24-]-[-26-], B.2. [-91-], C. [-f.aiiijr-], C. [-f.avv-], C.3. [-142-], C.6. [-402-], C.6. [-438-], D.4. [-225-], E. [-78-], F. [-2-], F. [-13-]-[-15-],

F. [-20-], F. [-50-], F. [-54-]

Euripide : C.6. [-406-], F. [-8-]

Eustache, Luc Anthoine : D.4. [-216-]

Eutocius dÕAscalon : D.6. [-408-]

 

F

 

Faber, Jacobus, voir Jacques Lefevre dÕEtaples.

Fabricius, Hieronymus (Geronimo Fabrizio, Girolamo Fabrici) : B.1. [-50-]-[-51-],

B.1. [-57-]

Fabry de Peiresc, Nicolas-Claude : P. [-f.Aijir-], A. [-f.aiir-], A.2. [-88-]

Fermat, Pierre de : P. [-f.Aviv-], F. [-61-]-[-62-]

Ferolus (Jehan Froissart ?) : E. [-4-]

Ficin, Marsile (Marsilius Ficinus, Marsilio Ficino) : C.4. [-215-]-[-216-], F. [-47-]

Fleury de Blanc-Rocher, Charles : D.2. [-93-]

Fogliano, Lodovico (Ludovicus Folianus, Folian) : C.3. [-142-]

Fontana, Niccolo (dit Tartaglia ou Tartalea), voir Tartaglia.

FormŽ, Nicolas : P. [-f.Avr-]

Fortunatianus, Atilius (Fortunatian) : C.6. [-430-]

Fracastoro, Girolamo (Hieronymus Fracastorius, JŽr™me Fracastor) : C.1. [-25-]

Franois I : A. [-f.aiijr-]

Franois de Paule, saint : P. [-f.Aviv-], C. [-f.aiijv-], C.6. [-414-]-[-415-], D. [-f.aiijr-],

F. [-19-]

FrŽdŽric II de Hohenstaufen : A. [-f.aijv-]

Fremart, Henri : E. [-63-]

Frescobaldi, Girolamo Alessandro (Fresco Baldi) : E. [-63-]

 

G

 

Gaffarel, Jacques : D.3. [-172-]

Gaffurio, Franchini (Franchinus Gaffurius, Franchin) : B.2. [-96-], C.3. [-143-],

C.5. [-191 <recte 291>-]

Galien, Claude (Claudius Galenus) : B.1. [-2-], B.1. [-8-], C.6 [-364-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : P. [-f.Piijr-], P. [-f.Piijv-], P. [-f.Pijv-], P.[-f.Tvr-], P. [-f.Tvv-],

A. [-f.aiiijr-], A.1. [-45-], A.1. [-84-], A.2. [-85-]-[-89-], A.2. [-93-], A.2. [-96-]-[-98-],

A.2. [-103-], A.2. [-105-], A.2. [-108-], A.2. [-112-], A.2. [-121-], A.2 [-138-],

A.2. [-241 <recte 141>-], A.2. [-241 <recte 141>-]-[-147-], A.2. [-149-], A.2. [-153-],

A.2. [-155-]-[-156-], A.3 [-210-], A.3. [-212-], A.3. [-221-]-[-226-], D.4. [-222-]-[-223-],

G. [-2-], G. [-6-], G. [-11-]

Galilei, Vincenzo (Vincentio Galilei, Vincent GalilŽe) : C.3. [-143-], D.1. [-7-],

D.1. [-8-]-[-9-], D.2. [-45-], D.2. [-60-]-[-61-], D.2. [-70-], D.3. [-170-], D.3. [-173v-],

D.4. [-226-]

GallŽ, Jean : F. [-61-], F. [-68-], G. [-18-]-[-19-], G. [-21-]

Ganassi dal Fontego, Sylvestro di : C.6. [-358-], D.3. [-204-]

Gaston III PhÏbus (FŽbus) : A. [-f.aijv-]

Gautier, Ennemond (Le Vieux Gautier, le Gaultier de Lyon, le Gautier de Vienne) :

P. [-f.Avv-], D.2. [-93-]

Georges de Venise, Franois (Georgius Venetus ou Venetus) : voir Francesco Zorzi

Gervais, ChrŽtien : A. a. [-1-]

Gethalde, Marin (Getaldiae, Marino Ghetaldi, Marin Getaldić, lÕApollonius Croate) :

E. [-22-], E. [-30-]-[-31-]

Glarean (Glareanus, Heinrich Loriti) : B.2. [-96-], C.3. [-142-]-[-143-],

C.5. [-191 <recte 291>-], D.2. [-66-], D.2. [-71-], D.6 [-357-], D.6. [-385-]

Godeau, Antoine : B.1. [-86-], E. [-54-]

Gosselin, Guillaume : B.1. [-8-]

Goudimel, Claude (Godimel, Jodimel) : B.2. [-96-]

Granier (non identifiŽ) : D. 4. [-192-]

Gregoire Ier (le Grand, le Dialogue) : C.4. [-252-], E. [-2-], F. [-24-]

GrŽgoire IX : E. [-47-]

Guadalaxara y Javier, Marcos de : E. [-46-]

Guedron, Pierre : B. [-f.aivv-], B.1. [-9-], B.2. [-97-], B.2. [-106-], C.6. [-363-]-[-364-],

E. [-62-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : B.1. [-9-], B.2. [-136-], C.1. [-50-],

C.3. [-143-]-[-146-], C.4. [-252-]-[-254-], D.2. [-90bis-], D.3. [-171-], D.6 [-357-],

D.6. [-385-], G. [-22-]

Guid-Vbalde, voir Monte : Guido Ubaldo, marquis del Monte.

Guillaume d'Auvergne (Guillaume de Paris, Guglielmus Parisiensis) : F. [-16-]

 

H

 

Habert de CŽrisy, Germain : C.5. [-283-]

Hadrien (Hadrian, Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus) : D.4. [-185-]

Halicarnasse, Denys dÕ, voir ˆ Denys.

HallŽ de Bouqueval, Jacques : B. [-f.aiir-]

Hangest, Hierosme de : F. [-59-]

Hardy, Claude : D.4. [-224-], D.4. [-227-]

Hedington, Charles : P. [-f.Avv-]

Hedington, James : P. [-f.Avv-]

Henri II : A. [-f.aijv-]

Henri III : A. [-f.aijv-]

Henri IV (Henri de Bourbon, Henri le Grand) : A.3. [-219-], E. [-63-]

Henry, Jehan (Henri le Jeune) : D.4. [-186-], D.5. [-236-], D.5. [-277-], D.5. [-292-],

D.5. [-304-], D.5. [-307-]

Heraclite dÕEphse : F. [-23-]

Herigone, Pierre (Petrus Herigonius) : F. [-59-]

Herisse, Martin : P. [-f.Aviv-]

Herodote : C.6. [-404-]

Heron d'Alexandrie (HŽron L'Ancien) : D.6. [-408-], E. [-38-]

Hierosme, saint, voir JŽr™me de Stridon.

Hircius, Aulus : A.1. [-37-]

Hischena, Eggrich (Eygrick Hisckena ?) : E. [-63-]

Homere : B.1. [-53-], B.1. [-76-]-[-77-], B.2. [-105-], C.1. [-42-], C.6. [-385-], C.6. [-404-],

F. [-8-]

Horace (Quintus Horatius Flaccus) : P. [-f.PPPijr-], B. [-f.aivv-], B.2. [-180-], C.6. [-377-], C.6. [-386-]-[-387-], C.6. [-390-]-C.6. [-393-], C.6. [-395-], C.6. [-405-], C.6. [-408-],

C.6. [-415-], C.6. [-418-]

Houzelot, Etienne (dit Dubuisson) : C.5. [-324v-]

Hubaut, Pierre : E. [-60-]

Hypocrate le Grand (Hippocrate de Cos) : B.1. [-21-], B.2. [-174-], C.6. [-364-]

 

I

 

Isocrate : F. [-8-] 

 

J

 

Jacquet, Jehan (Jean Jacquet lÕa”nŽ) : D.3. [-159-]

Jean XIII : E. [-3-]

Jean XIX, Pape : C.4. [-254-]

JŽr™me de Stridon, (saint JŽr™me, saint Hierosme, Eusebius Sophronius Hieronymus Stridonensis) : E. [-2-], E. [-46-]

Jesuate, Bonaventure, voir Bonaventure Cavalieri.

Joachim de Flore : F. [-13-]

Jodelle, Etienne : C.6. [-430-]

Joseph, Flavius (Titus Flavius Josephus, Yossef ben Matityahou, Josphe ben Mattatias) :

E. [-2-]

Josquin des Prez (dit Lebloitte, (Josse, ..., Judocus ou Juschino) (Desprez, des Prs, ..., de Prato, Pratensis)) : B.1. [-44-]-[-45-]

Joubert, Laurent (Jaubert) : B.1. [-65-]

Jubal : E. [-61-]

Julianus, Flavius Claudius (Julien l'Apostat, Julien II, Julien le Philosophe, Julian Empereur) : D.6. [-390-]

Julio, Dom : D.5. [-293-]

Justin de Naplouse, (Justin Martyr, Justin le Philosophe) : P. [-f.Avv-], F. [-23-]

Justinien Ier : B.2. [-104-]  

 

K

 

Keckerman, Bartholomew (Kekermann) : B.1. [-76-]

Kepler, Johannes (Keppler) : A.1. [-67-], A.2. [-104-]-[-105-], C.1. [-85-]-[-86-],

C.3. [-188-]-[-190-], D.1. [-27-], D.1. [-30-]-[-31-], E. [-34-], F. [-48-]

Krantz, Albrecht (Albert Crantzius) : C.6. [-365-]

 

L

 

La Charlonye, Gabriel de (Charloniere) : P. [-f.Aviv-], C.5. [-218-]-[-219-]

La Galla, Giulio Cesare (Julius C¾sar Lagalla, Giulio Cesare Lagalla) : A.1. [-45-]

Landi, Stefano (Estienne Landy, Hierosme ? Landy) : D.4. [-216-]

Langlois, Franois (dit Chartres) : P. [-f.Avv-]

La NoŸe, Franois de : P. [-f.Aviv-]

La NoŸe, Odet de : C.6. [-430-]

Lansberge, Johan Philip (Philip Lansberg, Philippus Lansbergius) : A.2. [-104-]-[-105-]

Lanuza, Vicencio Blasco de, voir Blasco de Lanuza.

La Rochemaillet, Gabriel Michel de : E. [-63-]

Lassus, Roland de (Orlando di Lasso, Orlande de Lassus, Roland Delattre) : C.4.[-187-],

E. [-61-]

L'Aubespine, Claude de, Seigneur de Verderonne : A.3. [-217-]

Laurens, AndrŽ du (Dulaurens) : B.1. [-3-]

Lazarin (Lazarini) : C.4. [-201-], C.5. [-324v-], D.1 [-11-], D.3. [-106-]

Le Bailly, Henri (Henry du Bailly, Le Baillif) : C.3. [-193-], C.4. [-200-], C.6. [-356-],

C.6. [-365 <recte 361>-], C.6. [-411-], D.4. [-207-], D.4. [-216-]

Le Boulanger de Vaumesnil, Guillaume (Vosmeny) : P. [-f.Avv-]

Le Breton, Jacques : D.3. [-159-]

Le Conte No‘l, voir Comes Natalis.

Lefvre de la Boderie, Guy : F. [-47-]  

Lefvre d'Etaples, Jacques (Jacobus Faber, Stapulensis) : C.3. [-143-], D.2. [-66-]

Lefvre dÕOrmesson dÕEaubonne, Olivier : A.3. [-217-]

Le Gaigneur, Guillaume (Le Gagneur, Le Gangneur) : C.6. [-442-]

Leger (non identifiŽ) : D.3. [-106-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : P. [-f.Aviv-], B.1. [-9-], B.2. [-96-]-[-97-],

C.3. [-176-], C.4. [-182 <recte 202>-], C.4. [-205-], C.5. [-221-] (=[-321-]), C.6. [-363-],

E. [-61-], E. [-65-]

Le Maire, Jean : C.6. [-342-], C.6. [-439-], D.2. [-90bis-] 

LÕEnclos, Henri de (Lenclos, Lanclos, la Douardire) : P. [-f.Avv-], D.2. [-93-]

LŽon VI le Sage (ou LŽon VI le Philosophe) : D.5. [-308-]

Le Pescheur, Pierre : D.6. [-412-]  

Le Polonois, Jacques voir Jakob Reys.

LŽry, Jean de (Leri) : C.3. [-148-]

Le Roy, Adrian: D.2. [-83-], D.2. [-98v-]

Le Vacher, Thomas II : D.5. [-291-]

Le Vieillard, Adrian, voir Adrian Willaert.

Lipse, Juste (Joost Lips, Justus Lipsius) : B.1. [-76-]

Livet, de (non identifiŽ) : P. [-f.Avv-]

Longobardi, Francesco da : C.6. [-442-]

Loriti de Glaris, Henrich, voir Glarean.

Louis Ier le DŽbonnaire (dit le Pieux) : A. [-f.aijv-]

Louis XII : P. [-f.Piiijv-], B.1. [-44-], E. [-3-]

Louis XIII (dit le Juste) : P., P. [-f.PPPPijv-], D.3. [-163-], D.6. [-391-]-[-392-]

Louis-Emmanuel d'Angoulme (Louis de Valois) : A. [-f.aijr-]

Louys, Seigneur, voir Luis de Briceno.

Lucian Samosatene (Lucien de Samosate) : B.2. [-161-], E. [-2-]

Luitprand (Liutprand) de CrŽmone : D.5. [-308-]

Luscinius, Othmar (Ottomarus, Otmar Nachtgall) : G. [-27-]

Lycaon de Samos, C.6. [-383-], C.6. [-441-]

 

M

 

M¾cenas, Caius Cilnius (Mecenas, MŽcne) : C.6. [-388-]

Majoli, Simone (Majolus) : A.1. [-55-]

MarandŽ (non identifiŽ) : P. [-f.Avv-]

Marcellus, Marcus Claudius : F. [-33-]

Marenzio, Lucas (Luca Marentio) : E. [-63-]

Marguerite de France (Marguerite de Valois, surnommŽe Ç la reine Margot È) : D. 4. [-192-]

Marguerite de MŽdicis : C.6. [-357-] 

Marie de MŽdicis : C.6. [-357-] 

Marsyas : C.5. [-325r-]

Martin (non identifiŽ) : D.2. [-96v-]

Martinius, Matthias : B.1. [-77-]

MathŽes (non identifiŽ) : D.6. [-388-]

Mathieu, Jean (Jean Matheus) : E. [-63-]

Mauduit, Jacques : P. [-f.Avr-], B.2. [-161-], C.6. [-393-], C.6. [-419-], C.6. [-442-],

E. [-62-]-[-69-]

Mauduit, Louis : E. [-63-], E. [-68-]

Maugards, AndrŽ (Maugars) : C.5. [-324v-], D.3. [-106-]

Maurolico, Francesco (Franciscus Maurolycus, Franois Maurolyc chez Mersenne et Fermat, Marulle sous la plume dՃtienne Pascal) : F. [-15-]

Mei, Girolamo (HiŽrosme Mei, Decimo Corinella da Peretola) : C.5. [-290-]

Melampe : B.1. [-52-]

Melanippide : C.5. [-325r-]

Menaechmus (Menechmus) : D.6. [-408-]

Menelaus d'Alexandrie (MŽnŽlaos, MenelaŸs) : F. [-15-], G. [-2-]

Menestrier, Claude (Menetrie) : D.4. [-227-], D.5.[-308-]

Mercuriali, Geronimo (Girolamo Mercuriale, Girolamo Mercurial, Hieronymus Mercurialis) : B.1. [-8-], B.2. [-159-]-[-160-]

Merville, Nicolas de : D.2. [-93-]

Meursius, Johannes (van Meurs) : B.2. [-161-]

Mezangeau, RenŽ (Mesangeau ou Mazagau ou Merengeau, Mesangio, Meschanson, Mesengeot, Messangior, Mezanio) : P. [-f.Avv-], D.2. [-87bis-]

Michel, Frre : C.4. [-254-]

Michi, Orazio (ou Horatio Michi dellÕArpa) : D.4. [-216-]

Millioni, Pietro (ou Pierre Million) : D.2. [-96v-]

Molther, Johannes (MolthŽe) : A.1. [-43-], D.2. [-68-]-[-69-]

Moltzer, Jacques (Jacques Micyllus ou Jacques Micylle ou Jacques Mycille) : C.6. [-406-]

Momus (ou Momos, Ç la raillerie È en grec ancien) : B.1. [-8-]

Monte, Guido Ubaldo del (Guid-Vbalde) : A.1. [-124-], A.a.[-1-],

A.a. .[-21-]

Monteverdi, Claudio (Giovanni Antonio Monteverde, Claude Montenerde) : E. [-63-],

F. [-64-]

Mortagne, (Non identifiŽ) : F. [-68-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : P. [-f.Avr-], P. [-f.PPPijr-], A.1. [-72-], B. [-f.aivv-],

B.1. [-9-], C.4. [-200-], C.4. [-245-], C.5. [-325r-], C.6. [-356-], C.6. [-363-], C.6. [-412-]

Moura, Manuel Vale de : E. [-47-]

Murs, Jehan des (Johannes de Muris) : C.1. [-11-], C.1. [-83-], C.4. [-254-]

Mydorge, Claude : B.1. [-35-]-[-36-], G. [-28-]

 

N

 

Naldi, Antonio, dit il Bardella: E. [-77-]

NaudŽ, Gabriel : D.3. [-172-]-[-173-], D.6. [-388-]

Navieres, Charles de : C.6. [-377-], C.6. [-385-], C.6. [-389-]

Nerva (Imperator Nerva Caesar Augustus Germanicus) : D.4. [-185-]

Nicomaque de GŽrase : C.1. [-63-]

Nicomedes : D.6. [-408-]

 

O

 

Oeagre (Oeage) : P. [-f.Avv-], F. [-64-]

Olympus le Mysian (Olympos) : C.5. [-325r-]

Oppien de Syrie (Oppien dÕApamŽe, Oppian) : B.1. [-53-]

OrphŽe (Orpheus) : P. [-f.Avv-], P. [-f.Avir-], D.4. [-178-], D.4. [-206-]-[-207-], E. [-61-],

F. [-49-], G. [-27-]

Paolo Giordano II Orsini, duc de Bracciano (duc de Braschane) : D.5. [-294-]

Ottomarus voir Othmar Luscinius.

Ovide (Publius Ovidius Naso) : C.6. [-385-]-[-386-], E. [-2-]  

 

P

 

Paix, Jacob (Jacques Paix) : D.6. [-390-]

Palissy, Bernard : E. [-8-]

Pan : P. [-f.PPPiiijv-], A.1. [-51-], D.5. [-228-]

Papias, AndrŽ (AndrŽ de Pape, Andreas Papius) : C.1. [-68-], C.1. [-76-]

Pappus d'Alexandrie : A.2. [-121-], A.a. [-11-], C.1. [-24-], C.1. [-31-], D.5. [-408-], G. [-2-]

Paracelse : A.3 [-199-], B.2. [-174-]

Parisiensis, Gulielmus, voir Guillaume dÕAuvergne

Pasquier, Etienne : C.6. [-430-]

Passerat de Troyes, Jean : C.6. [-431-]

Patrizi, Francesco (Franciscus Patricius, Franois Patrice) : F. [-10-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : A.1. [-58-], B.2. [-99-], C.1. [-19-], C.1. [-25-],

C.5. [-293-], D.2. [-75-], E. [-99-], F. [-13-], F. [-21-]-[-22-], F. [-24-], G. [-17-]

Paul V, Pape (Camille Borghse, Camillo Borghese) : D.4. [-216-]

Paulin, saint : E. [-2-]  

Pausanias (le PŽriŽgte) : A.1. [-53-]

Pawer, Georg (Georgius Agricola, George Bauer) : E. [-8-]

Pereisc, voir Nicolas Claude Fabry, sieur de Peiresc.

Pergaeus, voir Appolonius de Perga.

Peri, Giacomo (Jacopo Peri, Zazzerino) : C.6. [-357-] 

Perrichon, Julien (Julian Perichon) : P. [-f.Avv-]

Perrochel, Charles de : P. [-f.Aviv-]

Perron, Jacques Davy du : E. [-63-]

Petit, Pierre : A.3. [-183-], E. [-30-]

Philips, Peter (Pierre Philippe, Pietro Philippi, Petrus Philippus) : D.6. [-390-]

Philolaos (PhilolaŸs Pythagoricien) : C.1. [-42-]

Philon de Bizance (Philo Mechanicus) : D.6. [-408-]

Philostrate l'AthŽnien (Philostrate lÕancien, Lucius Flavius Philostratus) : B.1. [-53-]

Philostrate de Lemnos (Philostrate le Jeune, Flavius Philostratus) : D.5. [-228-], D.6. [-344-]

Philoxene de Cythre : C.5. [-325r-]

Pico della Mirandola, Giovanni (ou Jean Pic de la Mirandole) : F. [-13-]

Picot, Eustache : P. [-f.Avr-]

Pindare : P. [-f.PPPijr-], B. [-f.aivv-], B.2. [-105-], B.2. [-180-], C.6. [-376-], C.6. [-391-], C.6. [-405-], C.6. [-407-], C.6. [-415-]-[-418-], C.6. [-420-]

Platon : P. [-f.PPiiijr-], A.1. [-23-], A.2. [-103-], A.2. [-127-], A.3. [-199-], B.[-f.aiir-],

B. [-f.aivv-], B.1. [-10-], B.2. [-103-], B.2. [-175-], C.1. [-8-], C.1. [-11-], C.1. [-46-],

C.1. [-65-], C.1. [-86-], C.3. [-143-], C.4. [-214-]-[-216-], C.6 [-364-], C.6 [-367-],

C.6. [-404-], D.2. [-65-], D.2. [-71-], D.6. [-408-], E. [-16-], F. [-1-], F. [-8-], F. [-12-]-[-13-], F. [-20-], F. [-47-]

Pline lÕAncien (Caius Plinius Secundus) : A.1. [-37-], B.1. [-44-], B.1. [-52-]-[-53-], E. [-77-]

Plotius Sacerdos, Marius : C.6. [-430-]

Plutarque de ChŽronŽe (Ploutarchos Chairōneus) : B.1. [-53-], B.2. [-98-], B.2. [-161-],

C.1. [-63-], D.3. [-172-], E. [-77-]

Pluvinel, Antoine de : C.6. [-365 <recte 361>-]

Poisson de la Besnerie, Jean-Baptiste : A.3. [-206-]

Poliaenus (Polyen) : A.1. [-53-]

Pollux, Julius (Julius Polydeuks) : B.1. [-8-], B.2. [-161-], D.3. [-172-]

Polybe : E. [-2-]  

Polydore Virgile (Polydore Vergile, Polydorus Vergilius) : E. [-2-]

Polymneste Colophonien (Polymnestes de Colophon) : C.5. [-325r-]

Ponce de Leon, Pedro : B.1. [-79-]

Porphyre (Porphyrios, Porphyrius) : C.4. [-252-], F. [-10-]

Potin, Anthoine : D.3. [-159-]

Praetorius, Micha‘l (Schultheiss, Schultze) : G. [-27-]

Price, John : D.5. [-232-], D.5. [-267-]

Proclos le Diadoque (Proclus) : F. [-33-]

Properce (Sextus Propertius) : C.6. [-385-]

Protagoras : B.2. [-104-]  

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : P. [-f.PPPijv-],

P. [-f.PPPiijr-], A.1. [-84-], A.3. [-205-], B. [-f.aiiijv-], B.1. [-7-], C.1. [-51-], C.1. [-76-],

C.3. [-186-], C.5. [-290-], C.5. [-325v-], D.1. [-7-], D.1. [-9-], D.1. [-14-]-[-15-], D.2. [-49-], D.2. [-56-], D.2. [-58-], D.2. [-65-], D.2. [-70-]-[-71-], D.2. [-73-]-[-75-], D.2. [-91bis-],

D.6. [-385-], E. [-59-], F. [-47-], G. [-25-]

PtolŽmŽe III ƒvergte Ier : F. [-2-]

Pyrrhon d'ƒlis (Pyron) : F. [-12-]

Pythagore : P. [-f.PPPiijr-], C.1. [-4-], C.1. [-42-], C.1. [-46-], C.1. [-63-], C.1. [-65-],

C.3. [-142-], C.3.[-188-], C.4. [-215-]-[-216-], C.4 [-282-], D.2. [-56-]-[-61-], D.2. [-65-],

D.2. [-70-]-[-71-], D.2. [-91bis-], D.6. [-385-], E. [-16-], F. [-13-], G. [-25-]

 

Q

 

Quiclet (non identifiŽ) : D.5. [-276-]

Quinones, Juan de (Jean de Quignones) : E. [-46-]

Quintilien (Quintilian, Marcus Fabius Quintilianus) : B.1. [-45-], B.1. [-76-],

C.6. [-375-], E. [-2-], F. [-11-]

 

R

 

Racquet, Charles (Charles Raquette) : P. [-f.Avv-], C.5. [-284-], D.6. [-317-], D.6. [-392-]

Rambaud, Honorat (HonorŽ) : C.6. [-377-]

Ramerini, Jacopo (Rameriny) : P. [-f.Aiiijv-]

Ramus, Petrus (Pierre de la RamŽe) : A.a. [-1-], C.6. [-430-]

Rapicius, Julius (Giovita Ravizza) : C.6. [-404-]

Rapin, Nicolas : C.6. [-388-], C.6. [-393-], C.6. [-431-]

Raquette, Charles, voir Racquette, Charles.

Ravilio, Giambattista: D.5. [-305-]

Recanati, Stefano Vanni di (Stephanus Vanneus, Recanet), voir Vanni, Stefano

Refuge, Henri de : D [-f.aijr-]

Rey, Jean : F. [-3-] 

Reys, Jakob (Jacques le Polonois, Jacobus Reiss) : P. [-f.Avv-]

Rhodiginus, Caelius (Ludovico Celio Ricchieri ou Rhodigin pour Mersenne) : E. [-2-]

Riva, Jean-Baptiste : D.5. [-293-]

Robert le Pieux : A. [-f.aijv-]

Roberval, Gilles Personne de : P. [-f.Aviv-], A.2. [-121-], A.3. [-168-], A.a. [-1-],

D.6. [-408-], E. [-31-], G. [-25-]

Roccha, Ange (Rocca) : E. [-46-]

Rolland de Bellebat, Jacques : B.1. [-77-]

Ronsard, Pierre de : A. [-f.aijv-], C.6. [-430-], E. [-63-]

Roszfeld, Jean (Johannes Rosinus) : <D.4. [-185-]

Rufinus Antiochensis (Rufin) : C.6. [-430-]

 

S

 

Sabinian, Pape : E. [-2-]  

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : P. [-f.PPiiijr-], P. [-f.PPPiiijv-],

A.2. [-126-], C. [-f.aiiijr-], C.1. [-31-], C.1. [-42-], C.2. [-117-], C.3. [-143-], C.3. [-153-],

C.3. [-163-]-[-164-], C.3. [-166-], C.3. [-176-], C.5. [-191 <recte 291>-], C.6. [-375-],

D.2. [-58-], D.2. [-60-], D.2. [-70-], D.4. [-224-]-[-225-], D.6. [-338-], D.6. [-340-],

D.6. [-343-], D.6. [-357-], E. [-61-]

Salvadori, Andrea : C.6. [-357-] 

Sappho de Lesbos (Saphon Lesbienne) : P. [-f.PPPijr-], C.5. [-325r-], C.6. [-376-],

C.6. [-385-]-[-386-], C.6. [-391-]-[-392-], C.6. [-431-]-[-432-]

Saumaise, Claude (Claudius Salmasius) : D.3. [-172-]

Scaliger, Joseph Juste : B.1. [-8-]

Scaliger, Jules CŽsar : B.1. [-76-]-[-77-], C.6. [-404-]

Scheiner, Christopher (Schener) : A.2. [-85-]-[-86-]

Schottus, Andreas(Schotto, Schott) : A.1. [-54-]

Schottus, Francescus (Schotto, Schott) : A.1. [-54-]

SŽbastien Ier (Dom Sebasti‹o) : E. [-47-]

style='font-size:12.0pt;font-family: "Times New Roman";color:black'Sedulius, Caelius : C.6. [-388-]

Sempill, Hugh (Hugh Semple, Hugo Simpelius, Sempilius) : F. [-14-], F. [-49-]

Serenus d'AntinoŽ : F. [-15-]

Servius Honoratus, Maurus : C.6. [-392-], C.6. [-430-]

Settala, Manfredo (Manfredus Septalius) : D.4. [-209-]

Simmias de Rhodes : C.6. [-390-], C.6. [-392-]

Simon, Etienne : C.6. [-377-]

Simplicius (Simplicios de Cilicie) : A.3. [-204-]

Socrate : F. [-23-]

Solinus, Gaius Julius (Solin) : B.1. [-44-]

Sophocle : C.6. [-406-]

Sourin (non identifiŽ) : D.5. [-276-]

Sporus de NicŽe : D.6. [-408-]

Stevin, Simon : B. [-f.aiiiv-], B. [-f.aiiijv-], C.1. [-25-]

Strabon : E. [-2-]  

Striggio, Alessandro : D.6. [-390-]

Sturmius, Johannes (Jean Sturm) : B.1. [-76-]

Suetone (Caius Suetonius Tranquillus) : E. [-2-]  

 

T

 

Taillacotus (non identifiŽ) : B.1. [-60-] 

Tartaglia, Niccolo Fontana, (Tartalea, le Bgue) : A.1. [-124-]

Terentianus Maurus, (Terentian) : B.1. [-77-], B.2 [-180-], C.5. [-406-], C.6. [-430-]

Terpandre : C.1. [-42-]

Tertullianus, Quintus Septimus Florens (Tertullien) : P. [-f.Avir-]

Thamiris de Thrace (Thamire Thracien) : C.5. [-325r-]

Theocrite : C.6. [-391-]-[-392-]

Thibaut (Theobaldus) : C.4. [-254-] 

Thirresias (TirŽsias) : B.1. [-52-]

Thomas d'Aquin, saint : A.2. [-155-], A.3. [-204-], F. [-23-], F. [-25-]

Thucydide : C.6. [-403-], F. [-8-] 

Tibulle (Albius Tibullus) : C.6. [-385-], E. [-2-]  

TimothŽe de Milet : C.6. [-365-]

Tite-Live (Titus Livius) : B.1. [-53-]

Titelouze, Jehan (Jean Titelouze) : C.6. [-439-], D.6. [-391-], E. [-4-]

Torreblanca y Villalpando, Francisco : E. [-46-]-[-47-]

Trithme, Jean (Johannes von Heidenberg, Johannes Trithemius) : C.4. [-252-]

 

U

 

Urbain II (Eudes de Ch‰tillon ou Odon de Lagery) : E. [-47-]

 

V

 

Vairus, Leonardus : E. [-46-]

ValŽran de HŽman (Valeran) : D.6. [-412-]  

Valerio, Luca (Luc Valre) : A.a. [-1-]

Valesius, Franciscus : B.1. [-79-]

Vanni di Recanati, Stefano (Stephanus Vanneus, Recanet) : C.4. [-261-]

Vaumesnil, Guillaume Le Boulanger de, voir Le Boulanger.

Vendelin, Godefroy (Godefroy Wendelin, Govaert Wendelen) : A.2. [-125-]

Verderonne, Claude de L'Aubespine, voir LÕAubespine.

Verulam, voir Francis Bacon, baron de Verulam.

Vicentino, Nicola (Nicolas Vincentin) : C.3. [-194-]-[-195-], C.4. [-254-]-[-255-],

C.5. [-283-]

Vicenze : D.5. [-293-]

Victorin (Gaius Marius Victorinus, Victorinus Afer, Victorinus) : C.6. [-430-]

Viete, Franois : D.6. [-408-]

Vigenre Bourbonnois, Blaise de : C.4. [-214-], D.5. [-228-], D.6. [-344-]

Vignon, JŽr™me : D.2. [-93-]

Villalpando, Juan Bautista (Villalpandus, Villalpanda) : F. [-4-]

Villeroy, Nicolas IV de Neufville : A. [-f.aijv-]

Villiers, Christophe de : C.3. [-193-]

Vincent : P. [-f.Aviv-]-[-f.Avv-]

Virgile (Publius Vergilius Maro) : A.1. [-47-], B.1. [-75-]-[-76-], B.2. [-105-], C.6. [-368-],

C.6. [-385-]

Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio) : D.2. [-99v-], D.4. [-224-], D.6. [-388-], F. [-2-],

F. [-34-]-[-36-]

Vossius, GŽrard Johann (Voss) : B.1. [-76-]-[-77-]

 

W

 

Willaert, Adrian (Adriano Vuigliart, Adrian le Vieillard) : E. [-61-],

E. [-63-]

Wyon, Arnold de (Arnoldus Uvion) : C.4. [-252-]

 

X

 

Xenophon : B.2. [-103-]

Xerxes Ier (Xerxs le Grand) : A.1. [-37-]

 

Y

 

Yepez, Dom Antoine de : C.4. [-254-]

 

Z

 

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : P. [-f.PPPiiijv-], C.1. [-13-], C.3. [-142-], C.3. [-176-], C.4. [-257-]-[-258-], C.4. [-260-]-[-261-], C.4. [-266-]-[-267-], C.4. [-281-], C.5. [-283-],

C.5. [-191 <recte 291>-], C.5. [-205-]-[-206-], C.5. [-214-], C.5. [-216-], C.5. [-220-]-[-222-], D.1. [-7-]-[-9-], D.1. [-71-], D.4. [-226-], E. [-61-]

Zetzes, Jean (JohannesTzŽtzs) : F. [-33-]

Zorzi, Francesco (connu en France sous le nom de Franois Georges de Venise, Georgius Venetus) : F. [-11-], F. [-15-]

Zurita y Castro, Jer—nimo (‚urita, Sorita) : E. [-46-]

 

1.2      Index des Noms par Livre

LÕobjet de cette partie est de donner pour chacune des parties de lÕHarmonie Universelle, un index des noms, en reclassant lÕindex gŽnŽral des noms prŽcŽdent. Rappelons que nous avons XIX livres, plus le traitŽ de mŽcanique, les nouvelles observations, la prŽface gŽnŽrale P et les quatre autres prŽfaces des ensembles A, B, C et D. On obtient bien sžr des rŽpŽtitions de noms sur les diffŽrents livres. CÕest pourquoi, il nÕest pas lŽgitime dÕaditionner les nombres de noms sur lÕensemble des livres. La bonne dŽmarche serait, mais je nÕai pas eu le temps de le faire, de sommer les nombres de citations. A titre dÕexemple les deux noms les plus citŽs, voir plus loin au 4.1, sont , 68 fois et Galileo Galilei, 67 fois.

Le nom dÕAristote est dispersŽ sur lÕensemble de lÕouvrage, alors que celui de GalilŽe est concentrŽ sur les premiers livres de Physique. Plus prŽcisŽment, on trouve Aristote sur tous les Livres et PrŽfaces sauf A.2., A.a., C, C.3., C.4., C.5., D., D.1., D.3., D.5. et D.6.. On trouve Galileo Galilei seulement sur P, A.1., A.2., A.3., D.4. et G. JÕai placŽ en fin de paragraphe aprs ces diffŽrents index des noms, le nombre des noms citŽs par livre.

 

(P) Premire PrŽface au Lecteur de [-f.Air-] ˆ [-f.Avir-], Table des Propositions des dix-neuf Liures de l'Harmonie Vniuerselle de [-f.Pir-] ˆ [-f. PPPPiiijv-] Pir-; Table des XIX. liures de Musique de [-f.Tir-] ˆ [-f.Tviv-]

Albert le Grand (Albrecht von BollstŠdt) : P. [-f.Aijir-]

Architas de Tarente (Archytas) : P. [-f.PPPiijr-]

Aristarque de Samos : P. [-f.Aiv-]

>Aristote le Stagirite  : P. [-f.Piiijr-]

Aristoxene de Tarente : P. [-f.PPPiijr-]

AsclŽpiade : P. [-f.PPPijr-]

Athanase, saint (Athanase d'Alexandrie) : P. [-f.PPPPiijv-]

Ballard, Pierre I : P. [-f.iir-]

Beaugrand, Jean de (dit le GŽostaticien) : P. [-f.Aviv-]

Beaulieu, Girard de : P. [-f.Avv-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset, Boisset) :

P. [-f.PPPijr-]

Bosio, Antonio : P. [-f.Avir-]

Caurroy, Franois-Eustache du : P. [-f.Aviv-], P. [-f.PPPir-], P. [-f.PPPiv-]

Champion, Thomas (dit Mithou) : P. [-f.Aviv-] 

: P. [-f.Aviv-] 

Champion de Chambonniere, Jacques : P. [-f.Aviv-]

ClŽment d'Alexandrie (ClŽment Alexandrin) : P. [-f.Avv-]

Colomna, Fabius (Fabio Colonna, dit Linceo) : P. [-f.PPiiijr-]

Courville, Joachim Thibault de (Cornille) : P. [-f.Avv-]

Cousu, Antoine de (du Cousu) : P. [-f.Aviv-]

Cramoisy, SŽbastien : P. [-f.iir-], P. [-f.Aviv-]

Demurat, Antoine (Antoine de Mura) : P. [-f.Avv-]

Desargues, Girard (Des Argues) : P. [-f.PPPiv-]

Doni, Jean-Baptiste (Dony, Giovanni Battista Doni) : P. [-f.PPPPiijr-]

Fabry de Peiresc, Nicolas-Claude : P. [-f.Aijir-]

Fermat, Pierre de : P. [-f.Aviv-]

FormŽ, Nicolas : P. [-f.Avr-]

Franois de Paule, saint : P. [-f.Aviv-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : P. [-f.Piijr-], P. [-f.Piijv-], P. [-f.Pijv-], P.[-f.Tvr-], P. [-f.Tvv-]

Hedington, Charles : P. [-f.Avv-]

Hedington, James : P. [-f.Avv-]

Herisse, Martin : P. [-f.Aviv-]

Horace (Quintus Horatius Flaccus) : P. [-f.PPPijr-]

Justin de Naplouse, (Justin Martyr, Justin le Philosophe) : P. [-f.Avv-]

La Charlonye, Gabriel de (Charloniere) : P. [-f.Aviv-]

Langlois, Franois (dit Chartres) : P. [-f.Avv-]

La NoŸe, Franois de : P. [-f.Aviv-]

Le Boulanger de Vaumesnil, Guillaume (Vosmeny) : P. [-f.Avv-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : P. [-f.Aviv-]

LÕEnclos, Henri de (Lenclos, Lanclos, la Douardire) : P. [-f.Avv-]

Livet, de (non identifiŽ) : P. [-f.Avv-]

Louis XIII (dit le Juste) : P., P. [-f.PPPPijv-]

Mauduit, Jacques : P. [-f.Avr-]

Mezangeau, RenŽ (Mesangeau, Mazagau, Merengeau, Mesangio, Meschanson, Mesengeot, Messangior, Mezanio) : P. [-f.Avv-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : P. [-f.Avr-], P. [-f.PPPijr-]

Oeagre (Oeage) : P. [-f.Avv-]

OrphŽe (Orpheus) : P. [-f.Avv-], P. [-f.Avir-]

Perrichon, Julien (Julian Perichon) : P. [-f.Avv-]

Perrochel, Charles de : P. [-f.Aviv-]

Picot, Eustache : P. [-f.Avr-]

Pindare : P. [-f.PPPijr-]

Platon : P. [-f.PPiiijr-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : P. [-f.PPPijv-],

P. [-f.PPPiijr-]

Pythagore : P. [-f.PPPiijr-]

Racquet, Charles (Charles Raquette) : P. [-f.Avv-]

Ramerini, Jacopo (Rameriny) : P. [-f.Aiiijv-]

Reys, Jakob (Jacques le Polonois, Jacobus Reiss) : P. [-f.Avv-]

Roberval, Gilles Personne de : P. [-f.Aviv-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : P. [-f.PPiiijr-], P. [-f.PPPiiijv-]

Sappho de Lesbos (Saphon Lesbienne) : P. [-f.PPPijr-]

Tertullianus, Quintus Septimus Florens (dit Tertullien) : P. [-f.Avir-]

Vincent : P. [-f.Aviv-]-[-f.Avv-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : P. [-f.PPPiiijv-]

 

(A) Livres des mouvements de [-f.air-] ˆ [-f.aiiijr-] et de [-1-] ˆ [-228-] et pour A.a. : [-i-] et

[-ii-] et de [-1-] ˆ [-36-]

Charlemagne (Charles le Grand, Carolus Magnus) : A. [-f.aijv-]

Charles IX de France : A. [-f.aijv-]

Chemin, Etienne du : A. [-f.aivv-]

FrŽdŽric II de Hohenstaufen : A. [-f.aijv-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : A. [-f.aiiijr-]

Henri II : A. [-f.aijv-]

Henri III : A. [-f.aijv-]

Louis Ier le DŽbonnaire (dit le Pieux) : A. [-f.aijv-]

Louis-Emmanuel d'Angoulme (Louis de Valois) : A. [-f.aijr-]

Robert le Pieux : A. [-f.aijv-]

Ronsard, Pierre de : A. [-f.aijv-]

Villeroy, Nicolas IV de Neufville : A. [-f.aijv-]

 

A.1.          Livre premier de la nature et des proprietez du son de [-1-] ˆ [-84-]

Aelian, Claudius (Elien le Sophiste) : A.1. [-36-]

Anaxagore de Clazomnes : A.1. [-30-]

Aristote le Stagirite : A.1. [-27-], A.1. [-30-]-[-31-], A.1. [-33-]-[-34-], A.1. [-36-],

A.1. [-53-], A.1. [-67-], A.1. [-72-]

Arriaga, Roderigo de : A.1. [-74-]

Averros (Abu'l-Walid Muhammad ibn Rouchd, Ibn Ruchd) : A.1. [-51-]

Bacon, Francis, Baron de Verulam, Vicomte de St Albans : A.1. [-68-]

Belon, Pierre : A.1. [-37-]

Bertaut, Blaise (Berthod) : A.1. [-72-]

Biancani, Giuseppe (Joseph Blancanus) : A.1. [-56-]-[-57-]

Botero, Giovanni (Boterus) : A.1. [-37-]

Brutus Albinus,  Decimus Junius : A.1. [-37-]

Cambyses II : A.1. [-37-]

Capugnano, Girolamo Giovannini da : A.1. [-54-]

ClŽment d'Alexandrie (ClŽment Alexandrin) : A.1. [-55-]

Cleomedes : A.1. [-36-]

Copernic, Nicolas (Mikołaj Kopernik, Nicolaus Copernicus) : A.1. [-84-]

Dandino (Dandinus), Girolamo : A.1. [-55-]

Darius Ier (Darius le Grand) : A.1. [-37-]

DŽmocrite dÕAbdre : A.1. [-6-], A.1. [-9-], A.1. [-31-]

Does, Johan van der (Janus Dousa) : A.1. [-37-]

Epicure : A.1. [-6-], A.1. [-31-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : A.1. [-45-], A.1. [-84-]

Hircius, Aulus : A.1. [-37-]

Kepler, Johannes (Keppler) : A.1. [-67-]

La Galla, Giulio Cesare (Julius C¾sar Lagalla, Giulio Cesare Lagalla) : A.1. [-45-]

Majoli, Simone (Majolus) : A.1. [-55-]

Molther, Johannes (MolthŽe) : A.1. [-43-]

Monte, Guido Ubaldo del (Guid-Vbalde) : A.1. [-124-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : A.1. [-72-]

Pan : A.1. [-51-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : A.1. [-58-]

Pausanias (le PŽriŽgte) : A.1. [-53-]

Platon : A.1. [-23-]

Pline lÕAncien (Caius Plinius Secundus) : A.1. [-37-]

Poliaenus (ou Polyen) : A.1. [-53-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : A.1. [-84-]

Schottus, Andreas (Schotto, Schott) : A.1. [-54-]

Schottus, Francescus (Schotto, Schott) : A.1. [-54-]

Tartaglia, Niccolo Fontana, (Tartalea, le Bgue) : A.1. [-124-]

Virgile (Publius Vergilius Maro) : A.1. [-47-]

Xerxes Ier (Xerxs le Grand) : A.1. [-37-]

 

A.2.          Livre second des mouvemens de toutes sortes de corps de [-85-] ˆ [-156-]

Archimde de Syracuse : A.2. [-152-]

Aristarque de Samos : A.2 [-138-], A.2. [-142-]

Cardan, JŽr™me (Gerolamo Cardano, Hieronymus Cardanus) : A.2. [-124-]

Copernic, Nicolas (Mikołaj Kopernik, Nicolaus Copernicus) : A.2. [-104-]

Euclide : A.2. [-127-]

Fabry de Peiresc, Nicolas-Claude : A.2. [-88-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : A.2. [-85-]-[-89-], A.2. [-93-], A.2. [-96-]-[-98-], A.2. [-103-],

A.2. [-105-], A.2. [-108-], A.2. [-112-], A.2. [-121-], A.2 [-138-], A.2. [-241 <recte 141>-],

A.2. [-241 <recte 141>-]-[-147-], A.2. [-149-], A.2. [-153-], A.2. [-155-]-[-156-]

Kepler, Johannes (Keppler) : A.2. [-104-]-[-105-]

Lansberge, Johan Philip (Philip Lansberg, Philippus Lansbergius) : A.2. [-104-]-[-105-]

Pappus d'Alexandrie : A.2. [-121-]

Platon : A.2. [-103-], A.2. [-127-]

Roberval, Gilles Personne de : A.2. [-121-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : A.2. [-126-]

Scheiner, Christopher (Schener) : A.2. [-85-]-[-86-]

Thomas d'Aquin, saint : A.2. [-155-]

Vendelin, Godefroy (Godefroy Wendelin, Govaert Wendelen) : A.2. [-125-]

 

A.3.           Livre troisiesme du mouvement, de la tension, de la force, de la pesanteur, et des autres proprietez des chordes Harmoniques, et des autres corps. de [-157-] ˆ [-228-]

Aristote le Stagirite : A.3. [-198-]-[-199-], A.3. [-203-]-[-204-], A.3. [-228-]

Boissard, Jean-Jacques : A.3. [-214-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : A.3 [-210-], A.3. [-212-], A.3. [-221-]-[-226-]

Henri IV (Henri de Bourbon, Henri le Grand) : A.3. [-219-]

L'Aubespine, Claude de, Seigneur de Verderonne : A.3. [-217-]

Lefvre dÕOrmesson dÕEaubonne, Olivier : A.3. [-217-]

Petit, Pierre : A.3. [-183-]

Platon : A.3. [-199-]

Poisson de la Besnerie, Jean-Baptiste : A.3. [-206-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : A.3. [-205-]

Roberval, Gilles Personne de : A.3. [-168-]

Thomas d'Aquin, saint : A.3. [-204-]

 

A.a.           TraitŽ de Mechanique des poids soustenus par des puissances sur les plans inclinez ˆ l'Horizon [-i-] et [-ii-] et de [-1-] ˆ [-36-]

Archimde de Syracuse : A.a. [-1-], A.a. [-3-], A.a. [-9-]-[-10-]

Cardan, JŽr™me (Gerolamo Cardano, Hieronymus Cardanus) : A.a. [-11-]

Euclide : A.a. [-17-], A.a. [-24-]-[-26-]

Monte, Guido Ubaldo del (Guid-Vbalde) : A.a.[-1-], A.a. .[-21-]

Pappus d'Alexandrie : A.a. [-11-]

Ramus, Petrus (Pierre de la RamŽe) : A.a. [-1-]

Roberval, Gilles Personne de : A.a. [-1-]

Valerio, Luca (Luc Valre) : A.a. [-1-]

 

(B) Livres de la voix et des chants de [-f.air-] ˆ [-f.aivv-] et de [-1-] ˆ [-180-]

Anacreon (le chantre, le vieillard de TŽos) : B. [-f.aivv-]

Aristote le Stagirite : B. [-f.aivv-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset) : B. [-f.aivv-]

Chancy, Franois de (Chansi) : B. [-f.aivv-]

Guedron, Pierre : B. [-f.aivv-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : B. [-f.aivv-]

Pindare : B. [-f.aivv-]

Platon : B.[-f.aiir-], B. [-f.aivv-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : B. [-f.aiiijv-]

Stevin, Simon : B. [-f.aiiiv-], B. [-f.aiiijv-]

 

B.1.           Livre premier, de la voix, des parties qui servent ˆ la former, de sa definition, de ses proprietez, et de l'OŸye. de [-1-] ˆ [-88-]

Aelian, Claudius (Elien le Sophiste) : B.1. [-53-]

Albert le Grand (Albrecht von BollstŠdt) : B.1. [-59-]

Aldorise, Prosper (Prospero Aldorisius) : B.1. [-63-]

Apollonius de Perga (Apollonius de Perge, Pergaeus) : B.1. [-35-]

Apollonius de Tyane (Apollonius Thianien) : B.1. [-52-]-[-53-]

Archimde de Syracuse : B.1. [-32-]

Aristide Quintilien : B.1. [-77-]

Aristote le Stagirite : B.1. [-2-], B.1. [-17-], B.1. [-19-]-[-23-], B.1. [-25-],

B.1. [-60-]-[-62-]

Bene, Alphonse del : B.1. [-77-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset) : B.1. [-9-]

Caurroy, Franois-Eustache du : B.1. [-9-]

Celsus, Aulus Cornelius (Celse) : B.1. [-45-] 

Charles de Habsbourg (Charles-Quint) : B.1. [-57-]

Condrochus (non identifiŽ) : B.1. [-46-]

Demosthene : B.1. [-45-]

Durand, Pierre : B.1. [-77-]

Fabricius, Hieronymus (Geronimo Fabrizio, Girolamo Fabrici) : B.1. [-50-]-[-51-],

B.1. [-57-]

Galien, Claude (Claudius Galenus) : B.1. [-2-], B.1. [-8-]

Godeau, Antoine : B.1. [-86-]

Gosselin, Guillaume : B.1. [-8-]

Guedron, Pierre : B.1. [-9-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : B.1. [-9-]

Homere : B.1. [-53-], B.1. [-76-]-[-77-]

Hypocrate le Grand (Hippocrate de Cos) : B.1. [-21-]

Josquin des Prez (dit Lebloitte, (Josse, ..., Judocus ou Juschino) (Desprez, des Prs, ..., de Prato, Pratensis)) : B.1. [-44-]-[-45-]

Joubert, Laurent (Jaubert) : B.1. [-65-]

Keckerman, Bartholomew (Kekermann) : B.1. [-76-]

Laurens, AndrŽ du (Dulaurens) : B.1. [-3-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : B.1. [-9-]

Lipse, Juste (Joost Lips, Justus Lipsius) : B.1. [-76-]

Louis XII : B.1. [-44-]

Martinius, Matthias : B.1. [-77-]

Melampe : B.1. [-52-]

Mercuriali, Geronimo (Girolamo Mercuriale, Girolamo Mercurial, Hieronymus Mercurialis) : B.1. [-8-]

Momus (Momos, Ç la raillerie È en grec ancien) : B.1. [-8-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : B.1. [-9-]

Mydorge, Claude : B.1. [-35-]-[-36-]

Oppien de Syrie (Oppien dÕApamŽe, Oppian) : B.1. [-53-]

Platon : B.1. [-10-]

Pline lÕAncien (Caius Plinius Secundus) : B.1. [-44-], B.1. [-52-]-[-53-]

Plutarque de ChŽronŽe (Ploutarchos Chairōneus) : B.1. [-53-]

Pollux, Julius (Julius Polydeuks) : B.1. [-8-]

Ponce de Leon, Pedro : B.1. [-79-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : B.1. [-7-]

Quintilien (Quintilian, Marcus Fabius Quintilianus) : B.1. [-45-], B.1. [-76-]

Rolland de Bellebat, Jacques : B.1. [-77-]

Scaliger, Joseph Juste : B.1. [-8-]

Scaliger, Jules CŽsar : B.1. [-76-]-[-77-]

Solinus, Gaius Julius (Solin) : B.1. [-44-]

Sturmius, Johannes (Jean Sturm) : B.1. [-76-]

Taillacotius (non identifiŽ) : B.1. [-60-] 

Terentianus Maurus, (Terentian) : B.1. [-77-]

Thirresias (TirŽsias) : B.1. [-52-]

Tite-Live (Titus Livius) : B.1. [-53-]

Valesius, Franciscus : B.1. [-79-]

Virgile (Publius Vergilius Maro) : B.1. [-75-]-[-76-]

Vossius, GŽrard Johann (Voss) : B.1. [-76-]-[-77-]

 

B.2.           Livre second, des chants de [-88-] ˆ [-180-]

Anacreon (le Chantre, le vieillard de TŽos) : B.2. [-105-]

Anaxagore de Clazomnes : A.1. [-30-], D.2. [-77-]

Apelle : B.2. [-104-]  

Apollon : B.2. [-143-]

Aristote le Stagirite : B.2. [-98-]

Athenaeus (Athenee) : B.2. [-161-]

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : B.2. [-180-]

Bacon, Francis, Baron de Verulam, Vicomte de St Albans : B.2. [-159-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset) : B.2. [-130-]

Boulenger, Jules-CŽsar (Bullenger) : B.2. [-161-]

Caignet, Denis : B.2. [-96-]

Caurroy, Franois-Eustache du : B.2. [-96-]

Cavelat, Denise : B.2. [-96-]

Cerone, Pietro : B.2. [-96-]

Chemin, Etienne du : B.2. [-180-]

CicŽron (Marcus Tullius Cicero) : B.2. [-103-]

Euclide : B.2. [-91-]

Gaffurio, Franchini (Franchinus Gaffurius, Franchin) : B.2. [-96-]

Glarean (Glareanus, Heinrich Loriti) : B.2. [-96-]

Goudimel, Claude (Godimel, Jodimel) : B.2. [-96-]

Guedron, Pierre : B.2. [-97-], B.2. [-106-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : B.2. [-136-]

Homere : B.2. [-105-]

Horace (Quintus Horatius Flaccus) : B.2. [-180-]

Hypocrate le Grand, (Hippocrate de Cos) : B.2. [-174-]

Justinien Ier : B.2. [-104-]  

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : B.2. [-96-]-[-97-]

Lucian Samosatene (Lucien de Samosate) : B.2. [-161-]

Mauduit, Jacques : B.2. [-161-]

Mercuriali, Geronimo (Girolamo Mercuriale, Girolamo Mercurial, Hieronymus Mercurialis) : B.2. [-159-]-[-160-]

Meursius, Johannes (van Meurs) : B.2. [-161-]

Paracelse : B.2. [-174-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : B.2. [-99-]

Pindare : B.2. [-105-], B.2. [-180-]

Platon : B.2. [-103-], B.2. [-175-]

Plutarque de ChŽronŽe (Ploutarchos Chairōneus) : B.2. [-98-], B.2. [-161-],

Pollux, Julius (Julius Polydeuks) : B.2. [-161-]

Protagoras : B.2. [-104-]  

Virgile (Publius Vergilius Maro) : B.2. [-105-]

Xenophon : B.2. [-103-]

 

(C) Livres des Consonances, des Dissonances, des Genres, des Modes et de la Composition de [-f.air-] ˆ [-f.aviv-] et de [-1-] ˆ [-290-], puis [-191-] (=[-291-]) ˆ [-222-] (=[-322-]), et de

[-323-] ˆ [-332-], puis de [-133-] (=[-333-]) ˆ  [-140-] (=[-340-]), et de [-331-] ˆ [-358-], et de [-363-] (=[-359-]) ˆ [-366-] (=[-362-]) et enfin de [-363-] ˆ [-440-].

Bacchius lÕAncien : C. [-f.aiiijr-]

Cornu, non identifiŽ : C. [-f.avv-]

Euclide : C. [-f.aiiijr-], C. [-f.avv-]

Franois de Paule, saint : C. [-f.aiijv-]

 

C.1.           Livre premier, des consonances de [-1-] ˆ [-112-]

Ambrosius, Aurelius (Ambroise de Milan) : C.1. [-40-]

Archimde de Syracuse : C.1. [-24-]

Aristide Quintilien : C.1. [-76-]

Aristote le Stagirite : C.1. [-11-], C.1. [-42-]-[-43-], C.1. [-51-], C.1. [-82-]

Aristoxene de Tarente : C.1. [-76-]

Athanase, saint (Athanase d'Alexandrie) : C.1. [-32-]

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : C.1. [-15-], C.1. [-17-],

C.1. [-29-]-[-30-], C.1. [-33-], C.1. [-49-], C.1. [-83-]-[-84-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) : C.1. [-31-]

Bryennius, Manuel (Manouel Bryennios) : C.1. [-76-]

Fracastoro, Girolamo (Hieronymus Fracastorius, JŽr™me Fracastor) : C.1. [-25-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : C.1. [-50-]

Homere : C.1. [-42-]

Kepler, Johannes (Keppler) : C.1. [-85-]-[-86-]

Murs, Jehan des (Johannes de Muris) : C.1. [-11-], C.1. [-83-]

Nicomaque de GŽrase : C.1. [-63-]

Papias, AndrŽ (AndrŽ de Pape, Andreas Papius) : C.1. [-68-], C.1. [-76-]

Pappus d'Alexandrie : C.1. [-24-], C.1. [-31-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : C.1. [-19-], C.1. [-25-]

Philolaos (PhilolaŸs Pythagoricien) : C.1. [-42-]

Platon : C.1. [-8-], C.1. [-11-], C.1. [-46-], C.1. [-65-], C.1. [-86-]

Plutarque de ChŽronŽe (Ploutarchos Chairōneus) : C.1. [-63-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : C.1. [-51-], C.1. [-76-]

Pythagore : C.1. [-4-], C.1. [-42-], C.1. [-46-], C.1. [-63-], C.1. [-65-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : C. [-f.aiiijr-], C.1. [-31-], C.1. [-42-]

Stevin, Simon : C.1. [-25-]

Terpandre : C.1. [-42-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : C.1. [-13-]

 

C.2.           Livre second des dissonances de [-113-] ˆ [-140-]

Aristote le Stagirite : C.2. [-134-]

Aristoxene de Tarente : C.2. [-115-], C.2. [-132-]

Benoist, Jean : C.2. [-117-]

Colomna, Fabius (Fabio Colonna, dit Linceo) : C.2. [-117-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : C.2. [-117-]

 

C.3.           Livre troisiesme des Genres, des Especes, des Systemes, et des Modes de la Musique de [-141-] ˆ [-196-]

Aristoxene de Tarente : C.3. [-172-], C.3. [-182-]

Bacchius lÕAncien : C.3. [-142-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) : C.3. [-143-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset) : C.3. [-156-]

Caurroy, Franois-Eustache du : C.3. [-155-], C.3. [-176-]

Colomna, Fabius (Fabio Colonna, dit Linceo) : C.3. [-167-]-[-170-]

Euclide : C.3. [-142-]

Fogliano, Lodovico (Ludovicus Folianus, Folian) : C.3. [-142-]

Gaffurio, Franchini (Franchinus Gaffurius, Franchin) : C.3. [-143-]

Galilei, Vincenzo (Vincentio Galilei, Vincent GalilŽe) : C.3. [-143-]

Glarean (Glareanus, Heinrich Loriti) : C.3. [-142-]-[-143-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : C.3. [-143-]-[-146-]

Kepler, Johannes (Keppler) : C.3. [-188-]-[-190-]

Le Bailly, Henri (Henry du Bailly, Le Baillif) : C.3. [-193-]

Lefvre d'Etaples, Jacques (Jacobus Faber, Stapulensis) : C.3. [-143-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : C.3. [-176-]

LŽry, Jean de (Leri) : C.3. [-148-]

Platon : C.3. [-143-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : C.3. [-186-]

Pythagore : C.3. [-142-], C.3. [-188-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : C.3. [-143-], C.3. [-153-],

C.3. [-163-]-[-164-], C.3. [-166-], C.3. [-176-]

Vicentino, Nicola (Nicolas Vincentin) : C.3. [-194-]-[-195-]

Villiers, Christophe de : C.3. [-193-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : C.3. [-142-], C.3. [-176-]

 

C.4.           Livre quatriesme de la composition de musique de [-197-] ˆ [-282-]

Alipius (Alypius) : C.4. [-252-]

Apollon : C.4. [-215-]

Bacchius lÕAncien : C.4. [-252-]

Baronius, CŽsar : C.4. [-254-]

Benoit VIII (Teofilatto) : C.4. [-254-]

Berenger de Tours : C.4. [-254-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) : C.4. [-252-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset) : C.4. [-200-],

C.4. [-245-]

Caurroy, Franois-Eustache du : C.4. [-205-], C.4. [-247-], C.4. [-262-], C.4. [-265-],

C.4. [-279-], C.4. [-281-]

Cerone, Pietro : C.4. [-266-], C.4. [-281-]

Constantin, Louis : C.4. [-201-]

Cordier, Jacques (Bocan, Bocham, Bocquain, Bocquam, Boucan) : C.4. [-201-]

Daniel (non identifiŽ) : C.4. [-200-]

Ficin, Marsile (Marsilius Ficinus, Marsilio Ficino) : C.4. [-215-]-[-216-]

GrŽgoire Ier (le Grand, le Dialogue) : C.4. [-252-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : C.4. [-252-]-[-254-]

Jean XIX, Pape : C.4. [-254-]

Lassus, Roland de (Orlando di Lasso, Orlande de Lassus, Roland Delattre) : C.4.[-187-]

Lazarin (Lazarini) : C.4. [-201-]

Le Bailly, Henri (Henry du Bailly, Le Baillif) : C.4. [-200-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : C.4. [-182 <recte 202>-], C.4. [-205-]

Michel, Frre : C.4. [-254-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : C.4. [-200-], C.4. [-245-]

Murs, Jehan des (Johannes de Muris) : C.4. [-254-]

Platon : C.4. [-214-]-[-216-]

Porphyre (Porphyrios, Porphyrius) : C.4. [-252-]

Pythagore : C.4. [-215-]-[-216-], C.4 [-282-]

Thibaut (Theobaldus) : C.4. [-254-] 

Trithme, Jean (Johannes von Heidenberg, Johannes Trithemius) : C.4. [-252-]

Vanni di Recanati, Stefano (Stephanus Vanneus, Recanet) : C.4. [-261-]

Vicentino, Nicola (Nicolas Vincentin) : C.4. [-254-]-[-255-]

Vigenre Bourbonnois, Blaise de : C.4. [-214-]

Yepez, Dom Antoine de : C.4. [-254-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : C.4. [-257-]-[-258-], C.4. [-260-]-[-261-],

C.4. [-266-]-[-267-], C.4. [-281-], C.5. [-283-]

 

C.5.          Livre cinquiesme de la composition de musique de [-283-] ˆ [-290-], puis

[-191-] (=[-291-]) ˆ [-222-] (=[-322-]), et de [-323-] ˆ [-330-]

Amphion : C.5. [-325r-]

Aristoxene de Tarente : C.5. [-192- <recte 292>-]

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : C.5. [-324r-]

Ballard, Robert II : C.5. [-324v-]

Caurroy, Franois-Eustache du : C.5. [-283-], C.5. [-218-] (=[-318-]), C.5. [-221-] ([-321-])

Cerone, Pietro : C.5. [-283-], C.5. [-216-] (recte [-316-])

Chabanceau de La Barre, Pierre III : C.5. [-324v-]

Coffin, Claude : C.5. [-218-]

Didyme (Didymus, Didymos ho mousikos) : C.5. [-325v-]

Doni, Jean-Baptiste (Dony, Giovanni Battista Doni) : C.5. [-191-], C.5. [-325r-]-[-325v-]

Gaffurio, Franchini (Franchinus Gaffurius, Franchin) : C.5. [-191 <recte 291>-]

Glarean (Glareanus, Heinrich Loriti) : C.5. [-191 <recte 291>-]

Habert de CŽrisy, Germain : C.5. [-283-]

Houzelot, Etienne (dit Dubuisson) : C.5. [-324v-]

La Charlonye, Gabriel de (Charloniere) : C.5. [-218-]-[-219-]

Lazarin (Lazarini) : C.5. [-324v-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : C.5. [-221-] (=[-321-])

Marsyas : C.5. [-325r-]

Maugards, AndrŽ (Maugars) : C.5. [-324v-]

Mei, Girolamo (HiŽrosme Mei, Decimo Corinella da Peretola) : C.5. [-290-]

Melanippide : C.5. [-325r-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : C.5. [-325r-]

Olympus le Mysian (Olympos) : C.5. [-325r-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : C.5. [-293-]

Philoxene de Cythre : C.5. [-325r-]

Polymneste Colophonien (Polymnestes de Colophon) : C.5. [-325r-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : C.5. [-290-],

C.5. [-325v-]

Racquet, Charles (Charles Raquette) : C.5. [-284-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : C.5. [-191 <recte 291>-]

Sappho de Lesbos (Saphon Lesbienne) : C.5. [-325r-]

Terentianus Maurus, (Terentian) : C.5. [-406-]

Thamiris de Thrace (Thamire Thracien) : C.5. [-325r-]

Vicentino, Nicola (Nicolas Vincentin) : C.5. [-283-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : C.5. [-283-], C.5. [-191 <recte 291>-],

C.5. [-205-]-[-206-], C.5. [-214-], C.5. [-216-], C.5. [-220-]-[-222-]

 

C.6.           Livre sixiesme de l'art de bien chanter. de [-331-] ˆ [-332-], puis de [-133-]

(=[-333-]) ˆ  [-140-] (=[-340-]), et de [-331-] ˆ [-358-], et de [-363-] (=[-359-]) ˆ [-366-] (=[-362-]) et enfin de [-363-] ˆ [-440-]

Alcman : C.6. [-387-]-[-388-]

Alexis, saint: C.6. [-357-]

Anacreon (le chantre, le vieillard de TŽos) : C.6. [-376-], C.6. [-388-], C.6. [-391-]

Antipater de Sidon : C.6. [-386-]

Arion de Methymne : C.6. [-383-], C.6. [-441-]

Aristide Quintilien : C.6. [-401-], C.6. [-403-]

Aristophane : C.6. [-380-], C.6. [-391-]

Aristote le Stagirite : C.6. [-354-], C.6. [-364-]

AsclŽpiade : C.6. [-382-], C.6. [-387-]-[-389-]

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : C.6. [-375-],

C.6. [-423-]-[-430-]

Aux-Couteaux, Artus (Hautcousteaux) : C.6. [-347-]

Bacchius lÕAncien : C.6. [-403-], C.6. [-423-]

Ba•f, Jean Antoine de (Jean Anthoine) : C.6. [-377-], C.6. [-385-], C.6. [-388-]-[-389-],

C.6. [-393-], C.6. [-419-], C.6. [-432-], C.6. [-442-]

Ballard, Pierre I : C.6. [-422-]

Bede (B¾da, Beda, le VŽnŽrable) : C.6. [-430-]

Belleville, Jacques de Montmorency de : C.6. [-391-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) :

C.6. [-367-], C.6. [-392-], C.6. [-425-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset) :

C.6. [-356-], C.6. [-363-]-[-364-], C.6. [-411-]

Buttet, Claude (Claude Butet) : C.6. [-430-]

Caccini, Giulio Romolo (Giulio Romano, Jules Caccin, le Romain) : C.6. [-357-]-[-358-] 

Callier, Raoul : C.6. [-393-]

Canterus, Gulielmus (Willem Canter) : C.6. [-406-]

Capella, Martianus (Minneus Felix) : C.6. [-375-], C.6. [-424-]

Catulle (Catule, Caius Valerius Catullus) : C.6. [-385-]

Caurroy, Franois-Eustache du : C.6. [-344-]-[-347-], C.6. [-363-]

Cerone, Pietro : C.6. [-422-]-[-423-]

Chancy, Franois de (Chansi) : C.6. [-363-]

Pierre de Chapelas : C.6. [-442-]

Chemin, Etienne du : C.6. [-393-], C.6. [-417-]

CicŽron (Marcus Tullius Cicero) : C.6. [-363-], C.6. [-404-]

Cousu, Antoine de (du Cousu) : C.6. [-422-]

Cratinus : C.6. [-389-]

David (Roi dÕIsrael) : C.6. [-393-]

Demetrius Triclinius (Triclinien) : C.6. [-405-]-[-406-]

Demosthene : C.6. [-404-]

Denys Halicarnasse (Denis dÕHalicarnasse) : C.6. [-403-]-[-404-]

Desargues, Girard (Des Argues) :  C.6. [-331-]

Diomedes Grammaticus : C.6. [-392-], C.6. [-405-]

Donati, Ignazio (Ignace Donat) : C.6. [-358-] 

Dorat, Jean, (Jean Dinemandi, dit d'Aurat, Auratus) : C.6. [-432-]

Edouard Ier Farnse : C.6. [-357-] 

Ephestion (Hephaistion d'Alexandrie) : C.6. [-375-], C.6. [-389-]-[-391-],

C.6. [-405-]-[-406-], C.6. [-430-]

Euclide : C.6. [-402-], C.6. [-438-]

Euripide : C.6. [-406-]

Fortunatianus, Atilius (Fortunatian) : C.6. [-430-]

Franois de Paule, saint : C.6. [-414-]-[-415-]

Galien, Claude (Claudius Galenus) : C.6 [-364-]

Ganassi dal Fontego, Sylvestro di : C.6. [-358-] 

Guedron, Pierre : C.6. [-363-]-[-364-]

Herodote : C.6. [-404-]

Homere : C.6. [-385-], C.6. [-404-]

Horace (Quintus Horatius Flaccus) : C.6. [-377-], C.6. [-386-]-[-387-], C.6. [-390-]-[-393-], C.6. [-395-], C.6. [-405-], C.6. [-408-], C.6. [-415-], C.6. [-418-]

Hypocrate le Grand (Hippocrate de Cos) : C.6. [-364-]

Jodelle, Etienne : C.6. [-430-]

Krantz, Albrecht (Albert Crantzius) : C.6. [-365-]

Le Bailly, Henri (Henry du Bailly, Le Baillif) : C.6. [-356-], C.6. [-365 <recte 361>-],

C.6. [-411-]

Le Gaigneur, Guillaume (Le Gagneur, Le Gangneur) : C.6. [-442-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : C.6. [-363-]

Le Maire, Jean : C.6. [-342-], C.6. [-439-]

Longobardi, Francesco da : C.6. [-442-]

Lycaon de Samos : C.6. [-383-], C.6. [-441-]

M¾cenas, Caius Cilnius (Mecenas, MŽcne) : C.6. [-388-]

Marguerite de MŽdicis : C.6. [-357-] 

Marie de MŽdicis : C.6. [-357-] 

Mauduit, Jacques : C.6. [-393-], C.6. [-419-], C.6. [-442-]

Moltzer, Jacques (Jacques Micyllus, Jacques Micylle, Jacques Mycille) : C.6. [-406-]

MouliniŽ, Etienne (MoliniŽ) : C.6. [-356-], C.6. [-363-], C.6. [-412-]

Navieres, Charles de : C.6. [-377-], C.6. [-385-], C.6. [-389-]

Ovide (Publius Ovidius Naso) : C.6. [-385-]-[-386-]

Pasquier, Etienne : C.6. [-430-]

Passerat de Troyes, Jean : C.6. [-431-]

Peri, Giacomo (Jacopo Peri, Zazzerino) : C.6. [-357-] 

Pindare : C.6. [-376-], C.6. [-391-], C.6. [-405-], C.6. [-407-], C.6. [-415-]-[-418-],

C.6. [-420-]

Platon : C.6 [-364-], C.6 [-367-], C.6. [-404-]

Plotius Sacerdos, Marius : C.6. [-430-]

Pluvinel, Antoine de : C.6. [-365 <recte 361>-]

Properce (Sextus Propertius) : C.6. [-385-]

Rambaud, Honorat (HonorŽ) : C.6. [-377-]

Ramus, Petrus (Pierre de la RamŽe) : C.6. [-430-]

Rapicius, Julius (Giovita Ravizza) : C.6. [-404-]

Rapin, Nicolas : C.6. [-388-], C.6. [-393-], C.6. [-431-]

Ronsard, Pierre de : C.6. [-430-]

Rufinus Antiochensis (Rufin) : C.6. [-430-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : C.6. [-375-]

Salvadori, Andrea : C.6. [-357-] 

Sappho de Lesbos (Saphon Lesbienne) : C.6. [-376-], C.6. [-385-]-[-386-],

C.6. [-391-]-[-392-], C.6. [-431-]-[-432-]

Scaliger, Jules CŽsar : C.6. [-404-]

Sedulius, Caelius : C.6. [-388-]

Servius Honoratus, Maurus : C.6. [-392-], C.6. [-430-]

Simmias de Rhodes : C.6. [-390-], C.6. [-392-]

Simon, Etienne : C.6. [-377-]

Sophocle : C.6. [-406-]

Terentianus Maurus, (Terentian) : C.6. [-430-]

ThŽocrite : C.6. [-391-]-[-392-]

Thucydide : C.6. [-403-], F. [-8-] 

Tibulle (Albius Tibullus) : C.6. [-385-], E. [-2-]  

TimothŽe de Milet : C.6. [-365-]

Titelouze, Jehan (Jean Titelouze) : C.6. [-439-]

Victorin (Gaius Marius Victorinus,Victorinus Afer, Victorinus) : C.6. [-430-]

Virgile (Publius Vergilius Maro) : C.6. [-368-], C.6. [-385-]

 

(D) Les 6 livres des instrumens. de [-f.aijr-] ˆ [-f.aiiijv-] et de [-1-] ˆ [-92-], puis de [-85bis-] ˆ [-91bis -], puis de [-93-] ˆ [-308-], de [-f.a1r-] ˆ [-f.a2v-] et de [-309-] ˆ [-412-]

Franois de Paule, saint : D. [-f.aiijr-]

Refuge, Henri de : D [-f.aijr-]

 

D.1           Livre premier des instruments de [-1-] ˆ [-44-]

Aristoxene de Tarente : D.1. [-9-], D.1. [-37-], D.1. [-41-], D.2. [-49-]

Cordier, Jacques (Bocan, Bocham, Bocquain, Bocquam, Boucan) : D.1 [-11-]

DŽmocrite dÕAbdre : D.1. [-4-]

Galilei, Vincenzo (Vincentio Galilei, Vincent GalilŽe) : D.1. [-7-], D.1. [-8-]-[-9-]

Kepler, Johannes (Keppler) : D.1. [-27-], D.1. [-30-]-[-31-]

Lazarin (Lazarini) : D.1 [-11-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe ,PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : D.1. [-7-],

D.1. [-9-], D.1. [-14-]-[-15-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : D.1. [-7-]-[-9-], D.1. [-71-]

 

D.2            Livre second des instruments ˆ chordes de [-45-] ˆ [-92-], puis de [-85bis-] ˆ [-91bis -] puis de [-93-] ˆ [-100-]

Anaxagore de Clazomnes : D.2. [-77-]

Architas de Tarente (Archytas) : D.2. [-70-], D.2. [-73-], D.2. [-75-]

Aristote le Stagirite : D.2. [-71-]

Aristoxene de Tarente : D.2. [-49-], D.2. [-56-]-[-61-], D.2. [-67-], D.2. [-70-]-[-75-],

D.2. [-91bis-]

Ballard, Pierre I : D.2. [-96v-]

Ballard, Robert II : D.2. [-86bis-]

Basset, Jehan : D.2. [-76-], D.2. [-89bis-]-[-90bis-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) : D.2. [-65-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine de Bo‘sset) : D.2 [-92-]-[-91bis-]

Briceno, Luis de (Seigneur Louys) : D.2. [-96v-]

Chancy, Franois de (Chansi) : D.2. [-88bis-], D.2. [-94-]

Colomna, Ambroise (Giovanni Ambrogio Colonna) : D.2. [-96v-]

Colomna, Fabius (Fabio Colonna, dit Linceo) : D.2. [-75-]

Cordier, Jacques (Bocan, Bocham, Bocquain, Bocquam, Boucan) : D.2. [-94-]

Didyme (Didymus, Didymos ho mousikos) : D.2. [-58-], D.2. [-70-]-[-71-], D.2. [-73-],

D.2. [-75-]

Eratosthene : D.2. [-70-], D.2. [-73-], D.2. [-75-]

Fleury de Blanc-Rocher, Charles  : D.2. [-93-]

Galilei, Vincenzo (Vincentio Galilei, Vincent GalilŽe) : D.2. [-45-], D.2. [-60-]-[-61-],

 D.2. [-70-]

Gautier, Ennemond (Le Vieux Gautier, le Gaultier de Lyon, le Gautier de Vienne) :

D.2. [-93-]

Glarean (Glareanus, Heinrich Loriti) : D.2. [-66-], D.2. [-71-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : D.2. [-90bis-]

Lefvre d'Etaples, Jacques (Jacobus Faber, Stapulensis) : D.2. [-66-]

Le Maire, Jean : D.2. [-90bis-]  

LÕEnclos, Henri de (Lenclos, Lanclos, la Douardire) : D.2. [-93-]

Le Roy, Adrian: D.2. [-83-], D.2. [-98v-]

Merville, Nicolas de : D.2. [-93-]

Mezangeau, RenŽ (Mesangeau, Mazagau, Merengeau, Mesangio, Meschanson, Mesengeot, Messangior, Mezanio) : D.2. [-87bis-]

Millioni, Pietro (Pierre Million) : D.2. [-96v-]

Molther, Johannes (MolthŽe) : D.2. [-68-]-[-69-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : D.2. [-75-]

Platon : D.2. [-65-], D.2. [-71-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : D.2. [-49-], D.2. [-56-], D.2. [-58-], D.2. [-65-], D.2. [-70-]-[-71-], D.2. [-73-]-[-75-], D.2. [-91bis-]

Pythagore : D.2. [-56-]-[-61-], D.2. [-65-], D.2. [-70-]-[-71-], D.2. [-91bis-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : D.2. [-58-], D.2. [-60-], D.2. [-70-]

Vignon, JŽr™me : D.2. [-93-]

Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio) : D.2. [-99v-]

 

D.3.          Livre troisiesme des instrumens a chordes de [-101-] ˆ [-176-]

Amphion : D.3. [-172-]

Athenaeus (Athenee) : D.3. [-172-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine de Boesset) : D.3. [-143-], D.3. [-147-]

Busbecq, Ogier Gislen de (Auger Ghislain de Busbeque, Augerius Gislenius Busbequius) : D.3. [-131-]

Chabanceau de La Barre, Pierre III : D.3. [-163-]

Constantin, Louis : D.3. [-106-]

Cordier, Jacques (Bocan, Bocham, Bocquain, Bocquam, Boucan) : D.3. [-106-]

David (Roi dÕIsrael) : D.3. [-169-], D.3. [-175-]

Denys, Jean (Jean Denis) : D.3. [-159-]

Emery ou Mederic (non identifiŽ) : D.3. [-159-]

Gaffarel, Jacques : D.3. [-172-]

Galilei, Vincenzo (Vincentio Galilei, Vincent GalilŽe) : D.3. [-170-], D.3. [-173v-]

Ganassi dal Fontego, Sylvestro di : D.3. [-204-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : D.3. [-171-]

Jacquet, Jehan (Jean Jacquet lÕa”nŽ) : D.3. [-159-]

Lazarin (Lazarini) : D.3. [-106-]

Le Breton, Jacques : D.3. [-159-]

Leger (non identifiŽ) : D.3. [-106-]

Louis XIII (dit le Juste) : D.3. [-163-]

Maugards, AndrŽ (Maugars) : D.3. [-106-]

NaudŽ, Gabriel : D.3. [-172-]-[-173-]

Plutarque de ChŽronŽe (Ploutarchos Chairōneus) : D.3. [-172-]

Pollux, Julius (Julius Polydeuks) : D.3. [-172-]

Potin, Anthoine : D.3. [-159-]

Saumaise, Claude (Claudius Salmasius) : D.3. [-172-]

 

D.4.          Livre quatriesme des instrumens ˆ chordes de [-177-] ˆ [-224-]

Architas de Tarente (Archytas) : D.4. [-226-]

Aristote le Stagirite : D.4. [-208-]-[-209-]

Barberini, Francesco (Cardinal Barberin) : D.4. [-216-], D.4. [-227-]

Boni da Cortone, Giovanni Battista (Jean-Baptiste de Bonis de Cortone: D.4. [-215-]

Bouchard, Jean-Jacques : D.4. [-216-]

DŽmocrite dÕAbdre : D.4. [-210-]

Domitien : D.4. [-185-]

Doni, Jean-Baptiste (Dony, Giovanni Battista Doni) : D.4. [-216-]

Euclide : D.4. [-225-]

Eustache, Luc Anthoine : D.4. [-216-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : D.4. [-222-]-[-223-]

Galilei, Vincenzo (Vincentio Galilei, Vincent GalilŽe) : D.4. [-226-]

Granier : D. 4. [-192-]

Hadrien (Hadrian, Imperator Caesar Traianus Hadrianus Augustus) : D.4. [-185-]

Hardy, Claude : D.4. [-224-], D.4. [-227-]

Henry, Jehan (Henri le Jeune) : D.4. [-186-]

Landi, Stefano (Estienne Landy, Hierosme ? Landy) : D.4. [-216-]

Le Bailly, Henri (Henry du Bailly, Le Baillif) : D.4. [-207-], D.4. [-216-]

Marguerite de France (Marguerite de Valois, surnommŽe Ç la reine Margot È) : D. 4. [-192-]

Menestrier, Claude (Menetrie) : D.4. [-227-]

Michi, Orazio (Horatio Michi dellÕArpa) : D.4. [-216-]

Nerva (Imperator Nerva Caesar Augustus Germanicus) : D.4. [-185-]

OrphŽe (Orpheus) : D.4. [-178-], D.4. [-206-]-[-207-]

Paul V, Pape (Camille Borghse, Camillo Borghese) : D.4. [-216-]

Roszfeld, Jean (Johannes Rosinus) : D.4. [-185-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : D.4. [-224-]-[-225-]

Settala, Manfredo (Manfredus Septalius) : D.4. [-209-]

Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio) : D.4. [-224-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : D.4. [-226-]

 

D.5.          Livre cinquiesme des instrumens a vent. de [-225-] ˆ [-308-]

Ambrogio degli Albonesi (Theseus Ambrosius Albonesius, ThŽsŽe Ambroise) : D.5. [-305-]

Barberini, Francesco (Cardinal Barberin) : D.5. [-308-]

Bo‘ce (Anicius Manlius Torquatus Severinus Boetius, Bo‘thius, Boethius) : D.5. [-308-]

Cassiodore (Flavius Cassiodorus Magnus Aurelius Senator) : D.5. [-308-]

Comes, Natalis (Natale Conti, No‘l Conti, No‘l le Conte) : D.5. [-228-]

Constantin VII PorphyrogŽnte : D.5. [-308-]

Cordier, Jacques (Bocan, Bocham, Bocquain, Bocquam, Boucan) : D.5. [-267-]

Dony, Jean Baptiste : D.5. [-308-]

Henry, Jehan (Henri le Jeune) : D.5. [-236-], D.5. [-277-], D.5. [-292-], D.5. [-304-],

D.5. [-307-]

Julio, Dom : D.5. [-293-]

LŽon VI le Sage (ou LŽon VI le Philosophe) : D.5. [-308-]

Le Vacher, Thomas II : D.5. [-291-]

Luitprand de CrŽmone (Liutprand) : D.5. [-308-]

Menestrier, Claude (Menetrie) : D.5. [-308-]

Orsini, Paolo Giordano II, duc de Bracciano (duc de Braschane) : D.5. [-294-]

Pan : D.5. [-228-]

Pappus d'Alexandrie : D.5. [-408-]

Philostrate de Lemnos (Philostrate le Jeune, Flavius Philostratus) : D.5. [-228-]

Price, John : D.5. [-232-], D.5. [-267-]

Quiclet : D.5. [-276-]

Ravilio, Giambattista: D.5. [-305-]

Riva, Jean-Baptiste : D.5. [-293-]

Sourin : D.5. [-276-]

Vicenze : D.5. [-293-]

Vigenre Bourbonnois, Blaise de : D.5. [-228-]

 

D.6.          Livre sixiesme des orgues de [-f.a1r-] ˆ [-f.a2v-] et de [-309-] ˆ [-412-]

Apollonius de Perga (Apollonius de Perge, Pergaeus) : D.6. [-408-]

Archimde de Syracuse : D.6. [-408-]

Architas de Tarente (Archytas) : D.6. [-408-]

Ballard, Robert II : D.6. [-392-]

Boulliau, Isma‘l, (Isma‘l Boullian, Isma‘l Bullialdus) : D.6. [-384-]

Caux, Salomon de : D.6. [-321-], D.6. [-390-]

Colomna, Fabius (Fabio Colonna, dit Linceo) : D.6. [-343-]

DŽmocrite dÕAbdre : D.6. [-397-]

Eutocius dÕAscalon : D.6. [-408-]

Glarean (Glareanus, Heinrich Loriti) : D.6 [-357-], D.6. [-385-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : D.6 [-357-], D.6. [-385-]

Heron d'Alexandrie (HŽron L'Ancien) : D.6. [-408-]

Julianus, Flavius Claudius (Julien l'Apostat, Julien II, Julien le Philosophe, Julian Empereur) : D.6. [-390-]

Le Pescheur, Pierre : D.6. [-412-]  

Louis XIII (dit le Juste) : D.6. [-391-]-[-392-]

NaudŽ, Gabriel : D.6. [-388-]

Paix, Jacob (Jacques Paix) : D.6. [-390-]

Philips, Peter (Pierre Philippe, Pietro Philippi, Petrus Philippus) : D.6. [-390-]

Philon de Bizance (Philo Mechanicus) : D.6. [-408-]

Philostrate de Lemnos (Philostrate le Jeune, Flavius Philostratus) : D.6. [-344-]

Platon : D.6. [-408-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : D.6. [-385-]

Pythagore : D.6. [-385-]

Racquet, Charles (Charles Raquette) : D.6. [-317-], D.6. [-392-]

Roberval, Gilles Personne de : D.6. [-408-]

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : D.6. [-338-], D.6. [-340-], D.6. [-343-], D.6. [-357-]

Titelouze, Jehan (Jean Titelouze) : D.6. [-391-]

ValŽran de HŽman (Valeran) : D.6. [-412-]  

Viete, Franois : D.6. [-408-]

Vigenre Bourbonnois, Blaise de : D.6. [-344-]

Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio)  D.6. [-388-]

 

(E) Le septiesme livre des instrumens de Percussion. de [-1-] ˆ [-79-]

Alcuin (Flaccus Albinus) : E. [-2-]  

Alexis, saint : E. [-58-]

Amphion : E. [-63-]

Apollon : E. [-63-]

Arbeau, Thoinet (de son vrai nom Tabourot Jehan anagramme de Thoinet Arbeau) : E. [-55-]

Archimde de Syracuse : E. [-21-]-[-22-]

Ariosto, Ludivico (LÕArioste) : E. [-2-]

Aristote le Stagirite : E. [-32-], E. [-35-]

Asclepios : E. [-78-]

Athanase, saint (Athanase d'Alexandrie) : E. [-46-], E. [-68-]-[-69-]

Auguste (Caius Octavius Thurinus ˆ sa naissance, Octave, Octavien, Imperator Caesar Divi Filius Augustus ˆ sa mort) : E. [-2-]  

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : E. [-46-]

Azor, Juan (Joannis Azorius) : E. [-47-]

Ba•f, Jean Antoine de (Jean Anthoine) : E. [-61-], E. [-63-]-[-64-]

Ballard, Robert I : E. [-61-]

Barberini, Francesco (Cardinal Barberin) : E. [-58-]

Blasco de  Lanuza, Vicencio : E. [-46-]

Boesset de Villedieu, Antoine (Anthoine Bo‘sset, Anthoine de Boesset, Boisset) : E. [-63-]

Bouzignac, Guillaume (Bousignac) : E. [-63-]

Burchard de Worms (Ivo Burchard) : E. [-2-]  

Calixte III (Alfonso Borgia) : E. [-47-]

Carillo, Martin : E. [-46-]

Caurroy, Franois-Eustache du : E. [-61-]-[-62-], E. [-65-]

Charlemagne (Charles le Grand, Carolus Magnus) : E. [-2-]  

Charles IX de France : E. [-63-]

Charles de Habsbourg (Charles-Quint) : E. [-46-]

DŽmocrite dÕAbdre : E. [-38-]

Dion, Cassius, (Lucius Claudius Cassius Dio) : E. [-2-]  

Doni, Jean-Baptiste (Dony, Giovanni Battista Doni) : E. [-58-]

Douaren, Franois (Franciscus Duarenus) : E. [-2-]  

Euclide : E. [-78-]

Ferolus (Jehan Froissart ?) : E. [-4-]

Fremart, Henri : E. [-63-]

Frescobaldi, Girolamo Alessandro (Fresco Baldi) : E. [-63-]

Gethalde, Marin (Getaldiae, Marino Ghetaldi, Marin Getaldić, lÕApollonius Croate) :

E. [-22-], E. [-30-]-[-31-]

Godeau, Antoine : E. [-54-]

GrŽgoire Ier (le Grand, le Dialogue) : E. [-2-]

GrŽgoire IX : E. [-47-]

Guadalaxara y Javier, Marcos de : E. [-46-]

Guedron, Pierre : E. [-62-]

Heron d'Alexandrie (HŽron L'Ancien) : E. [-38-]

Hischena, Eggrich (Eygrick Hisckena ?) : E. [-63-]

Hubaut, Pierre : E. [-60-]

Jean XIII : E. [-3-]

JŽr™me de Stridon, (saint JŽr™me, saint Hierosme, Eusebius Sophronius Hieronymus Stridonensis) : E. [-2-], E. [-46-]

Joseph, Flavius (Titus Flavius Josephus, Yossef ben Matityahou, Josphe ben Mattatias) :

E. [-2-]

Jubal : E. [-61-]

Kepler, Johannes (Keppler) : E. [-34-]

La Rochemaillet, Gabriel Michel de : E. [-63-]

Lassus, Roland de (Orlando di Lasso, Orlande de Lassus, Roland Delattre) : E. [-61-]

Le Jeune, Claude (Claudin le Jeune) : E. [-61-], E. [-65-]

Louis XII : E. [-3-]

Lucian Samosatene (Lucien de Samosate) : E. [-2-]

Marenzio, Lucas (Luca Marentio) : E. [-63-]

Mathieu, Jean (Jean Matheus) : E. [-63-]

Mauduit, Jacques : E. [-62-]-[-69-]

Mauduit, Louis : E. [-63-], E. [-68-]

Monteverdi, Claudio (Giovanni Antonio Monteverde, Claude Montenerde) : E. [-63-]

Moura, Manuel Vale de : E. [-47-]

Naldi, Antonio (il Bardella) : E. [-77-]

OrphŽe (Orpheus) : E. [-61-]

Ovide (en latin Publius Ovidius Naso) : E. [-2-]  

Palissy, Bernard : E. [-8-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : E. [-99-]

Paulin, saint : E. [-2-]  

Perron, Jacques Davy du : E. [-63-]

Petit, Pierre : E. [-30-]

Platon : E. [-16-]

Pline lÕAncien (en latin Caius Plinius Secundus) : E. [-77-]

Plutarque de ChŽronŽe (ou Ploutarchos Chairōneus) : E. [-77-]

Polybe : E. [-2-]  

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : E. [-59-]

Pythagore : E. [-16-]

Quinones, Juan de (Jean de Quignones) : E. [-46-]

Quintilien (Quintilian, Marcus Fabius Quintilianus) : E. [-2-]

Rhodiginus, Caelius (Ludovico Celio Ricchieri ou Rhodigin pour Mersenne) : E. [-2-]

Roberval, Gilles Personne de : E. [-31-]

Roccha, Ange (Rocca) : E. [-46-]

Ronsard, Pierre de : E. [-63-]

Sabinian, Pape : E. [-2-]  

Salinas, Francisco de (Franciscus de Salinas) : E. [-61-]

SŽbastien Ier (Dom Sebasti‹o) : E. [-47-]

Strabon : E. [-2-]  

Suetone (Caius Suetonius Tranquillus) : E. [-2-]  

Tibulle (Albius Tibullus) : E. [-2-]  

Titelouze, Jehan (Jean Titelouze) : E. [-4-]

Torreblanca y Villalpando, Francisco : E. [-46-]-[-47-]

Urbain II (Eudes de Ch‰tillon ou Odon de Lagery) : E. [-47-]

Vairus, Leonardus : E. [-46-]

Willaert, Adrian (Adriano Vuigliart, Adrian le Vieillard) : E. [-61-], E. [-63-]

Zarlino, Gioseffo (Joseph Zarlin) : E. [-61-]

Zurita y Castro, Jer—nimo (‚urita, Sorita) : E. [-46-]

 

(F) Le huitiesme livre de l'utilitŽ de l'harmonie. de [-1-] ˆ [-68-]

Alberti, Leon Battista (Pre Baptiste) : F. [-34-], F [-36-]

Apollonius de Perga (Apollonius de Perge, Pergaeus) : F. [-15-], F. [-20-], F. [-32-], F. [-64-]

Archimde de Syracuse : F. [-15-], F. [-20-], F. [-33-], F. [-61-]

Aristote le Stagirite : F. [-4-], F. [-11-]-[-13-], F. [-20-], F. [-25-], F. [-47-]

Aristoxene de Tarente : F. [-35-]

Augustin, saint (Augustin dÕHippone, Aurelius Augustinus) : F. [-11-], F. [-14-], F. [-26-]

Bacchius lÕAncien : F. [-2-]

Barbaro, Daniel (Daniel Barbarus) : F. [-2-]

Beaugrand, Jean de (dit le GŽostaticien) : F. [-59-], F. [-61-]

Bodin, Jean : F. [-48-]

Bucquoy, Charles-Bonaventure de Longueval de : F. [-67-]

Buteo, Johannes (Jean Buteo, Jean Borrel) : F. [-49-]

Clau, Christopher (Christoph SchlŸssel, Christophorus Clavius) : F. [-24-], F. [-60-]

Coignet, Michel : F. [-39-], F. [-64-]-[-65-]

Courville, Joachim Thibault de (Cornille) : F. [-64-]

Cusa, Nicolas de (Nicolas de Cues, Nicolas Krebs, Nicolas Chrypffs, Nicolas de Cusa, Nicole de Cuse) : F. [-16-]

David (Roi dÕIsrael) : F. [-11-], F. [-47-]

DŽmocrite dÕAbdre : F. [-13-] 

Demosthene : F. [-8-], F. [-11-]

Denis de Paris (Saint Denis, Dionysius) : F. [-23-]

Denys Halicarnasse (Denis dÕHalicarnasse) : F. [-8-]

Diophante d'Alexandrie : F. [-49-], F. [-60-], F. [-64-]

Epicure : F. [-13-] 

Eratosthene : F. [-2-]

Euclide : F. [-2-], F. [-13-]-[-15-], F. [-20-], F. [-50-], F. [-54-]

Euripide : F. [-8-]

Fermat, Pierre de : F. [-61-]-[-62-]

Ficin, Marsile (Marsilius Ficinus, Marsilio Ficino) : F. [-47-]

Franois de Paule, saint : F. [-19-]

GallŽ, Jean : F. [-61-], F. [-68-]

GrŽgoire Ier (le Grand, le Dialogue) : F. [-24-]

Guillaume d'Auvergne (Guillaume de Paris, Guglielmus Parisiensis) : F. [-16-]

Heraclite dÕEphse : F. [-23-]

Herigone, Pierre (Petrus Herigonius) : F. [-59-]

Homere : F. [-8-]

Isocrate : F. [-8-] 

Joachim de Flore : F. [-13-]

Justin de Naplouse, (Justin Martyr, Justin le Philosophe) : F. [-23-]

Kepler, Johannes (Keppler) : F. [-48-]

Lefvre de la Boderie, Guy : F. [-47-]  

Marcellus, Marcus Claudius : F. [-33-]

Maurolico, Francesco (Franciscus Maurolycus, Franois Maurolyc chez Mersenne et Fermat, Marulle sous la plume dՃtienne Pascal) : F. [-15-]

MeneleŸs d'Alexandrie (MŽnŽlaos, MenelaŸs) : F. [-15-]

Monteverdi, Claudio (Giovanni Antonio Monteverde, Claude Montenerde) : F. [-64-]

Mortagne, (Non identifiŽ) : F. [-68-]

Oeagre (Oeage) : F. [-64-]

Patrizi, Francesco (Franciscus Patricius, Franois Patrice) : F. [-10-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : F. [-13-], F. [-21-]-[-22-], F. [-24-]

Pico della Mirandola, Giovanni (Jean Pic de la Mirandole) : F. [-13-]

Platon : F. [-1-], F. [-8-], F. [-12-]-[-13-], F. [-20-], F. [-47-]

Porphyre (Porphyrios, Porphyrius) : F. [-10-]

Proclos le Diadoque (Proclus) : F. [-33-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : F. [-47-]

PtolŽmŽe III ƒvergte Ier : F. [-2-]

Pyrrhon d'ƒlis (Pyron) : F. [-12-]

Pythagore : F. [-13-]

Quintilien (Quintilian, Marcus Fabius Quintilianus) : F. [-11-]

Rey, Jean : F. [-3-] 

Sempill, Hugh (Hugh Semple, Hugo Simpelius, Sempilius) : F. [-14-], F. [-49-]

Serenus d'AntinoŽ : F. [-15-]

Socrate : F. [-23-]

Thomas d'Aquin, saint : F. [-23-], F. [-25-]

Thucydide : F. [-8-] 

Villalpando, Juan Bautista (Villalpandus, Villalpanda) : F. [-4-]

Vitruve (Marcus Vitruvius Pollio) : F. [-2-], F. [-34-]-[-36-]

Zetzes, Jean (JohannesTzŽtzs) : F. [-33-]

Zorzi, Francesco (connu en France sous le nom de Franois Georges de Venise, Georgius Venetus) : F. [-11-], F. [-15-]

 

(G) Nouvelles observations physiques et mathŽmatiques. de [-1-] ˆ [-28-]

Apollon : G. [-2-], G. [-47-]

Archimde de Syracuse : G. [-6-]

Ariosto, Ludivico (LÕArioste) : G. [-64-]

Aristote le Stagirite : G. [-25-]

Baryphonus, Henricus (Heinrich Pipegrop, Pipgrop, Pipgroppe) : G. [-27-]

Besson, Jacques : G. [-9-] 

Censorinus, Grammaticus (Censorin) : G. [-26-]  

Cusa, Nicolas de (Nicolas de Cues, Nicolas Krebs, Nicolas Chrypffs, Nicolas de Cusa, Nicole de Cuse) : G. [-9-]

Demetrius (DŽmŽtrios de Phalre) : G. [-2-]

Doni, Jean-Baptiste (Dony, Giovanni Battista Doni) : G. [-27-]

Galilei, Galileo (GalilŽe) : G. [-2-], G. [-6-], G. [-11-]

GallŽ, Jean : G. [-18-]-[-19-], G. [-21-]

Guido dÕArezzo (Guy Aretin, Guy Benedictin) : G. [-22-]

Luscinius, Othmar (Ottomarus, Otmar Nachtgall) : G. [-27-]

MeneleŸs d'Alexandrie (MŽnŽlaos, MenelaŸs) : G. [-2-]

Mydorge, Claude : G. [-28-]

Pappus d'Alexandrie : G. [-2-]

Paul de Tarse (SaŸl, saint Paul) : G. [-17-]

Praetorius, Micha‘l (Schultheiss, Schultze) : G. [-27-]

Ptolemaeus, Claudius (PtolŽmŽe, PtolomŽe, Klaudios Ptolemaios) : G. [-25-]

Pythagore : G. [-25-]

Roberval, Gilles Personne de : G. [-25-] 

 [1] MERSENNE, Marin, Harmonie universelle, Paris, Cramoisy, 1636, in 2¡, fac-simile du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1965, TraitŽs Franais sur la Musique, http://www.chmtl.indiana.edu/tfm

[2] PSYCHOYOU, ThŽodora, LՎvolution de la pensŽe thŽorique en France, de Marin Mersenne ˆ Jean-Philippe Rameau. (I) : Les modles de la thŽorie musicale ; (II) : ƒcrits concernant la musique, en France, 1623-1722 : catalogue, thse univ. Tours, sous la direction de Michelle Biget-Mainfroy et de Jean Duron, 2003